suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Uskontokunnasta eroamisen tai liittymisen rekisteröinti

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatiot: Maistraatti, Hämeen maistraatti, Itä-Suomen maistraatti, Kaakkois-Suomen maistraatti, Lapin maistraatti, Lounais-Suomen maistraatti, Länsi-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti, Sisä-Suomen maistraatti, Uudenmaan maistraatti
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Kirkosta (evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkkokunta) tai muusta uskontokunnasta eron voi ilmoittaa kirjallisesti sille uskonnolliselle yhdyskunnalle, josta on eroamassa tai mille tahansa maistraatille. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun ao, uskonnollinen yhdyskunta tai maistraatti on saanut eroamisilmoituksen. Maistraatti lähettää yhdyskunnasta eronneelle vahvistuksen eroamisesta.

Jokainen voi halutessaan liittyä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, voivatko niiden jäsenet kuulua myös muihin yhdyskuntiin.


Toimi näin

Eron voi ilmoittaa sähköisesti maistraatille VRK:n Omien tietojen tarkastus – palvelun kautta tai kirjallisesti (esim. postitse) sille uskonnolliselle yhdyskunnalle, josta on eroamassa tai mille tahansa maistraatille. Eroamislomakkeita on saatavissa maistraatista tai maistraatin nettisivuilta, myös vapaamuotoinen ilmoitus on mahdollinen.

Huom! Sähköinen palvelu on kytketty yksittäiseen henkilötunnukseen. Esim. huoltaja ei voi tehdä lapsen nimissä sähköistä tunnistautumista vaativaa ilmoitusta omilla tunnuksillaan. Alaikäisiä koskevat ilmoitukset on yleensä tehtävä tulostettavalla eroamisilmoituslomakkeella.

Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä kyseiselle yhdyskunnalle. Tarkemmat tiedot selvitettävä ao. uskonnolliselta yhdyskunnalta.


Kenelle ja millä ehdoin

Täysi-ikäinen henkilö päättää itsenäisesti uskonnollisesta asemastaan. 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella. 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskonnollisesta yhdyskunnastta. Lapsen uskonnollinen asema ei automaattisesti määräydy huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Maistraatti