suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Uskontokunnasta eroamisen tai liittymisen rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kirkosta (evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkkokunta) tai muusta uskontokunnasta eron voi ilmoittaa kirjallisesti sille uskonnolliselle yhdyskunnalle, josta on eroamassa tai Digi- ja väestötietovirastoon. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun kyseinen uskonnollinen yhdyskunta tai Digi- ja väestötietovirasto on saanut eroamisilmoituksen. Digi- ja väestötietovirasto lähettää yhdyskunnasta eronneelle vahvistuksen eroamisesta.

Jokainen voi halutessaan liittyä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, voivatko niiden jäsenet kuulua myös muihin yhdyskuntiin.

Toimi näin

Eron voi ilmoittaa sähköisesti Omien tietojen tarkastus –palvelun kautta tai kirjallisesti (esim. postitse) sille uskonnolliselle yhdyskunnalle, josta on eroamassa, tai lomakkeella Digi- ja väestötietovirastolle.

Huom! Sähköinen palvelu on kytketty yksittäiseen henkilötunnukseen. Esim. huoltaja ei voi tehdä lapsen nimissä sähköistä tunnistautumista vaativaa ilmoitusta omilla tunnuksillaan. Alaikäisiä koskevat ilmoitukset on yleensä tehtävä tulostettavalla eroamisilmoituslomakkeella.

Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä kyseiselle yhdyskunnalle. Tarkemmat tiedot on selvitettävä uskonnolliselta yhdyskunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Täysi-ikäinen henkilö päättää itsenäisesti uskonnollisesta asemastaan. 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella. 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskonnollisesta yhdyskunnasta. Lapsen uskonnollinen asema ei automaattisesti määräydy huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 26.5.2020