suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki

Ulkoilmatapahtuman jätehuoltosuunnitelma

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Yleisötilaisuuden, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, järjestäjän on toimitettava jätehuoltosuunnitelma kaupungin ympäristöpalveluille osoitteeseen: kymp.palu.ymparistovalvonta@hel.fi vähintään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Suunnitelmassa tulee esittää vähintään seuraavat asiat:

- kartta tapahtuma-alueesta ja jäteastioiden sijoittelusta alueella

- arvio syntyvän jätteen kokonaismäärästä

- arvio määristä jätelajeittain, myös vaarallisista jätteistä

- jätteiden lajittelusuunnitelma jätelajeittain

- jätteiden vastaanottopaikat

- suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa Valviran ohjetta suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 14/15.11.2011

- selvitys tapahtuma-alueen lähialueen jätehuollon järjestämisestä tilaisuuden aikana sekä siivoamisesta tilaisuuden jälkeen

- tapahtuma-alueen loppusiivouksen järjestäminen.

Yleisötilaisuuden, josta on laadittu jätehuoltosuunnitelma, järjestäjän on toimitettava kaupungin ympäristöpalveluille osoitteeseen: kymp.palu.ymparistovalvonta@hel.fi loppuraportti toteutuneista jätemääristä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilaisuuden järjestämisestä.

Yleisötilaisuudet, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita:

Kaikissa yleisötilaisuuksissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä ainakin seuraavat jätteet:

- biojäte, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 25 kg

- kartonkipakkaukset ja pahvi, jos niitä poistetaan käytöstä vähintään 25 kg tilaisuuden aikana

- lasipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 25 kg

- metallipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 25 kg

- muovipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 15 kg

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaKaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 10.8.2022