suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Tyytymättömyys palveluun ja hoitoon

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on mm. oikeus tehdä kirjallinen muistutus/ kantelu, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Muistutus

Muistutuksen käsittelee ja selvittää terveydenhuollon osalta kunnan virkalääkäri tai sosiaalihuollon osalta johtava viranhaltija asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa. Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1 kk) sen tekemisestä.

Kantelu

Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella asiakas tai potilas on ollut hoidettavana tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Muutoksenhaku sosiaalihuollon päätöksiin

Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimus käsitellään Posion hyvinvointijaostossa.

Potilasvahinko

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn.

Lääkevahinko

Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen keskinäiseltä lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen. Välttämättä vahinkoilmoitusta ei kannata tehdä heti oireiden ilmaannuttua, vaan asian käsittelemiseksi on hyödyllistä seurata terveydentilan myöhempää kehittymistä.

Esinevahingot

Esinevahinkoja ei korvata potilasvahinkona. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen.

Toimi näin

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 27.11.2020