suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Työvoimakoulutus

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Tampereen kaupunki vastaa palveluun ohjaamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Tampere ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään. Tampere vastaa palveluun ohjauksesta myös pirkanmaalaisille kotoutumisaikaisille maahanmuuttajille pois lukien maahanmuuttajat, joiden kotikunta on Kuhmoinen.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat

1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai

2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on säädetty lailla (1269/2020).

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa työnhakijan ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka tai parantaa valmiuksia toimia yrittäjänä. Ammatillisia valmiuksia edistävällä työvoimakoulutuksella pyritään myös tyydyttämään yritysten ja muiden työnantajien osaavan työvoiman tarvetta sekä tukemaan heitä toiminnan uudistamis- ja muissa muutostilanteissa. Koulutusta järjestetään työmarkkinoiden tarpeisiin.

Työvoimakoulutuksen hankkii Pirkanmaan ELY-keskus. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kouluttajien ja kuntakokeilualueen kanssa. Tämän lisäksi voit hakea Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutuksiin. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työnantajien kanssa.

Työvoimakoulutuksen tarkoitus on tarjota ammatillisia valmiuksia ja työllistymistä edistävää koulutusta. Se voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintotavoitteista, tutkinnon osia, jatko- tai täydennyskoulutusta, yrittäjyyskoulutusta ja kotoutumiskoulutusta.

Erityistapauksissa TE-toimiston päätöksellä koulutus voi olla aikuisten perusopetusta, korkeakoulututkintoon johtavia opintoja, erilaisia työssä tarvittavia kortteja ja lupia, esimerkiksi hygieniapassi.

Kuntakokeilun asiakkaana saat ohjausta työvoimakoulutuksiin hakeutumiseen OMA-valmentajaltasi. TE-toimisto tekee opiskelijavalinnat.

Työvoimakoulutus on sinulle maksutonta. Tosin esimerkiksi kuljetusalan koulutuksissa mahdollinen ajokortin suorittaminen on omakustanteinen.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Toimi näin

Keskustele OMA-valmentajasi kanssa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta. Haussa olevat työvoimakoulutukset näet TE-palveluiden verkkosivulta. Samalla sivustolla voit myös ottaa käyttöösi Koulutusvahdin, jolla saat sähköpostiisi tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista.

Miten haen koulutukseen?

Ensisijaisesti haet työvoimakoulutukseen verkkohakemuksella, joka ohjautuu suoraan opiskelijavalinnoista vastaavalle TE-toimistolle. Huomioithan, että jos et tunnistaudu Suomi.fi-palvelussa ennen koulutushakemuksen täyttämistä, sinun pitää henkilökohtaisesti käydä vahvistamassa hakemus paikallisessa TE-toimistossa tai Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa.

Voit hakea koulutukseen myös Hakemus työvoimakoulutukseen -lomakkeella, jonka voit tulostaa Suomi.fi -palvelusta tai saada TE-toimistosta tai Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

Tutustu huolellisesti sinua kiinnostavan koulutuksen pääsyvaatimuksiin ennen kuin jätät hakemuksesi.

Jos olet työtön, voit hakea korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista matkasta:

  • työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen
  • oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen.

Tarkempia tietoja saat OMA-valmentajaltasi.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti yli 20 vuotiaita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä. Koulutukseen voi kuitenkin tulla valituksi myös työssä oleva tai yrittäjä, jos koulutuksen todetaan edistävän työllistymistä nykyisessä työssä tai tukevan alan vaihtoa. Koulutukset ovat aikuiskoulutusta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitsee valintaryhmä, johon kuuluu TE-palvelujen asiantuntijoita ja koulutuksen järjestäjän edustaja. Silloin kun työnantaja on mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa, osallistuu valintoihin myös työnantajan edustaja. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita.

Valinta tehdään hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella. Koulutuksen alussa voi olla myös kartoitusjakso, jonka jälkeen vain osa opiskelijoista jatkaa opiskelua.

Valinnassa huomioitavia asioita:

TE-toimisto on todennut, että hakijalla on koulutustarve.

Valinnasta tiedottaminen:

Opiskelijavalinnoista vastaava TE-toimisto ilmoittaa valintapäätöksestä hakijoille kirjeellä yleensä noin kuukauden kuluessa siitä, kun koulutuksen hakuaika on päättynyt. Jos olet täyttänyt hakemuksen tunnistautumalla Suomi.fi -palvelussa, voit seurata koulutushakemusten tilannetta verkossa työvoimakoulutuksen Omat hakemukset -palvelun kautta.

Jos sinut valitaan työvoimakoulutukseen, saat koulutuksen järjestäjältä yleensä erillisen kutsun koulutukseen. Kutsussa kerrotaan tarkemmat tiedot koulutuksen alkamisesta ja muista järjestelyistä.

Palvelu on maksuton.

Kuljetusalan koulutuksissa mahdollinen ajokortin suorittaminen on omakustanteinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 7.3.2022