suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Työttömien terveystarkastukset

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Terveystarkastuksia järjestetään kaikille työttömille, jotka jäävät opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle. Tarkastuksia tehdään työttömyyden eri vaiheissa.

Terveystarkastuksen tavoitteena on terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja seuranta, terveysriskien varhainen tunnistaminen, kansantautien ja muiden sairauksien varhainen toteaminen, henkisen jaksamisen arviointi sekä jatkotutkimusten ja hoidon järjestäminen.

Toimi näin

Jos edellisestä tarkastuksesta on pitkä aika, oma terveydentila huolestuttaa tai työkyky ja kuntoutustarve tulee selvittää, voit pyytää lähetettä terveystarkastukseen. Terveystarkastukseen pääsee TE-toimiston, Keski-Pohjanmaan TYP:n tai sosiaalitoimen tekemällä lähetteellä.

TE-toimiston työntekijä, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja tai jokin muu asioitasi hoitava taho voi myös suositella terveystarkastusta.

Asiakas voi täyttää esitietolomakkeen etukäteen valmiiksi ja ottaa mukaan vastaanotolle.

Tausta ja lainsäädäntö

Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen. Tarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, mielenterveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 5.5.2020