suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Työttömien terveystarkastukset

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Tarkastuksessa tehdään myös elämäntapahaastattelu. Tarvittaessa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva asiakas ohjataan maksuttomaan lääkärikäyntiin. Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta. Voit varata myös itse ajan terveystarkastukseen.

TE-toimiston asiakkaiden terveystarkastukset tehdään aikuisneuvoloissa. Rekolan Pajan toiminnassa mukana olevien terveystarkastukset tehdään OmaAsemilla tai työpajalla.

Toimi näin

Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esimerkiksi kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta. Voit varata myös itse ajan terveystarkastukseen puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Työttömille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen. Tarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, mielenterveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala, Pälkäne
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 22.4.2020