suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Työterveyshuolto

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Työterveyshuollon lakisääteiseen osaan kuuluvat työpaikan terveydellisten olosuhteiden selvittelyt tarvittavassa laajuudessa, tietojen antaminen terveysvaaroista ja niiden välttämiseksi tarvittava ohjaus, alkutarkastukset ja määräaikaistarkastukset terveydelle vaarallisissa töissä sekä vajaakuntoisen työntekijän seuranta ja tarvittava kuntoutukseen tai hoitoon ohjaus.

Työterveyteen kuuluvat ne yritykset työntekijöineen, jotka ovat tehneet sopimuksen työterveydhuollosta Salon kaupungin kanssa. Työntekijöillä, joiden työnantaja on tehnyt sairaanhoitotasoisen sopimuksen työterveyshuollossa, on oikeus hakea sairaanhoitopalveluja työterveyshuollosta.

Toimi näin

Läntinen terveysasema, Halikon työterveyshuolto, Perniön työterveyshuolto:

Terveydenhoitajan vastaanotto : ilman ajanvarausta ma - pe klo 7 - 11 ja ajanvarauksella ma - pe klo 12 - 15.

Lääkärin vastaanotto:

  • kiireettömät ajanvarauksella
  • kiireelliset tapaukset hoidetaan sairauden laadun edellyttämällä tavalla.

Myös näissä tapauksissa on syytä sopia vastaanotolle tulosta puhelimitse.

Työhön liittymättömät todistukset eivät kuulu työterveyshuollon piiriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Työterveyteen kuuluvat ne yritykset työntekijöineen, jotka ovat tehneet sopimuksen työterveyshuollosta Salon kaupungin kanssa.

Työterveyshuollon lakisääteiseen osaan kuuluvat työpaikan terveydellisten olosuhteiden selvittelyt tarvittavassa laajuudessa, tietojen antaminen terveysvaaroista ja niiden välttämiseksi tarvittava ohjaus, alkutarkastukset ja määräaikaistarkastukset terveydelle vaarallisissa töissä sekä vajaakuntoisen työntekijän seuranta ja tarvittava kuntoutukseen tai hoitoon ohjaus. Työterveyshuolto antaa myös tarvittaessa ohjausta ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä.

Työhön liittymättömät todistukset eivät kuulu työterveyshuollon piiriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajille vapaaehtoista. Yrittäjät ja muut itsenäisesti työskentelevät voivat järjestää oman työterveyshuoltonsa haluamallaan tavalla.

Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden kanssa. Se voi myös hankkia palvelut terveysalan eri toimijoilta. Kunta on velvollinen järjestämään työterveyshuoltopalvelut alueellaan toimiville yrityksille näiden niin halutessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 9.10.2019