suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Uudenkaupungin kaupunki

Työterveyshuollon palvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kieli: suomi

Terveyskeskuksen työterveyshuolto tarjoaa työterveyshuoltopalveluja sopimuksen tehneitten yritysten työntekijöille, yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyshuoltoyksikkö kuuluu Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyspalveluiden alaisuuteen. Työterveyshuollolla on kaksi toimipistettä Uudessakaupungissa ja Vehmaalla.

Uudenkaupungin työterveyshuolto tarjoaa luotettavat ja ammattitaitoiset työterveyspalvelut. Palvelutarjontaamme kuuluu:

Työterveyslääkäripalvelut

Työterveyshoitajan palvelut

Työfysioterapeutin palvelut

Työpsykologin palvelut

Erikoislääkäripalveluja hankimme tarvittaessa ostopalveluna yksityisiltä lääkäriasemilta

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ostamme pääsääntöisesti TYKS Sapa-liikelaitokselta, jolloin palvelujen saatavuus on nopeaa ja käytössä on laaja toimialueen verkosto.


Toimi näin

Ajanvarauksissa ja muissa yhteydenotoissa voit soittaa numeroon 02- 8451 2300.


Kenelle ja millä ehdoin

Työterveyshuoltosopimus

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

Lakisääteinen sopimus

Työpaikan olosuhteisiin kohdistuva toiminta/työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitykset toteutetaan toimintasuunnitelman laatimiseksi työterveyshuoltoa aloitettaessa, sen muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa tai työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin.

Työterveyshenkilöstö antaa tietoa työpaikan ja työn terveysvaaroista ja haitoista, osallistuu tarvittaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin sekä osallistuu ensiapuvalmiuden ja tapaturmien torjunnan suunnitteluun.

Työterveyshuoltoon kuuluu työkykyä ylläpitävä toiminta, vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen.

Terveystarkastukset

Työterveystarkastuksissa työntekijät käyvät työsuhteen alussa ja määräajoin. Tarkastusten tiheys ja tarkastuksiin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät työntekijän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten sekä työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja -hoitaja arvioivat myös työntekijän kuntoutus- sekä muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta

Työkykyä ylläpitävä toiminta ja vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen.

Sairaanhoitosopimus

Lakisääteisen toiminnan lisäksi työnantaja voi sopia sairaanhoitosopimuksesta. Sairaanhoitosopimuksen sisältö määritellään tarpeiden mukaan.

Sopimukseen kuuluu lakisääteisen toiminnan lisäksi hoitaja- ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito- ja vastaanottotoiminta sekä niihin liittyvät tutkimukset.

Päivystävän työterveyshoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella. Kaikki työterveyshoitajan sairasvastaanotolle haluavat pyrimme hoitamaan saman päivän aikana mutta se edellyttää ajanvarausta ja yhteydenottoa aamupäivän aikana.Kaikkia vastaanottopäiviä kohden on varattu työterveyslääkäreille päivystysaikoja. Nämä ajat annetaan akuuttia päivystysluonteista apua tarvitseville. Emme kuitenkaan voi taata varmaa pääsyä työterveyslääkärin vastaanotolle ajanvarauspäivänä.


Tausta ja lainsäädäntö

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajille vapaaehtoista. Yrittäjät ja muut itsenäisesti työskentelevät voivat järjestää työterveyshuoltonsa haluamallaan tavalla.

Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden kanssa. Se voi myös hankkia palvelut terveysalan eri toimijoilta.


Palvelun toteuttaa: 
Uudenkaupungin kaupunki