suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sodankylän kunta

Työterveyshuollon palvelut

  • Palvelu
  • Sodankylä
  • Julkinen palvelu

Sodankylässä toimiva Lappica Oy tuottaa lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita työterveyshuoltosopimuksen tehneille työnantajille ja yrittäjille. Työterveyshuollon palvelut ovat maksullisia. Työterveyshuolto sisältää työterveyshuoltolain ja muun työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä sairauksien ennaltaehkäisyn. Sairaanhoito työterveyshuollossa on työterveyshuollollisesti painotettua yleislääkäritasoista avosairaanhoitoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarjolla kun sopimus ja toimintasuunnitelma on yrittäjän/työnantajan kanssa tehty.

Palvelu on maksuton.

Työnantaja vastaa kustannuksista, palvelu maksuton työntekijälle.

Tausta ja lainsäädäntö

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajille vapaaehtoista. Yrittäjät ja muut itsenäisesti työskentelevät voivat järjestää työterveyshuoltonsa haluamallaan tavalla.

Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden kanssa. Se voi myös hankkia palvelut terveysalan eri toimijoilta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSodankylän kunta
Alue Sodankylä
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Sodankylän kunta
Päivitetty: 29.5.2019