suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Työterveyshuollon palvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Oikeus työterveyshuoltoon

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Yrittäjillä ja yksin työskentelevillä on oikeus saada lakisääteiset työterveyspalvelut kunnalliselta palveluntuottajalta.

Ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta. Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon voi kuulua työhöntulotarkastus ja määräaikaistarkastuksia. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa tehtävissä tehdään myös lakisääteisiä terveystarkastuksia. Työterveyshuolto voidaan järjestää työpaikan omalla työterveysasemalla tai palvelut voidaan ostaa yksityiseltä tai kunnalliselta palvelun tuottajalta.

Työterveyshuolto selvittää työpaikan terveysvaarat, tekee terveystarkastuksia, tiedottaa henkilöstölle ja työnantajalle työn aiheuttamista terveysriskeistä sekä tekee toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Työterveyshuolto voi kattaa myös sairaudenhoidon.

Toimi näin

Uusi työantaja tai yritysasiakas. Jos haluat tarjoukset palveluistamme, ota yhteyttä vastaavaan työterveyshoitajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Työterveyshuollon asiakkuus perustuu työnantajan tai yrittäjän kanssa tehtyyn työterveyshuoltosopimukseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajille vapaaehtoista. Yrittäjät ja muut itsenäisesti työskentelevät voivat järjestää oman työterveyshuoltonsa haluamallaan tavalla.

Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden kanssa. Se voi myös hankkia palvelut terveysalan eri toimijoilta. Kunta on velvollinen järjestämään työterveyshuoltopalvelut alueellaan toimiville yrityksille näiden niin halutessa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaJIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Alue Ilmajoki, Kurikka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Päivitetty: 24.3.2022