suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alajärven kaupunki

Työterveyshuollon palvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Työterveyshuolto

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus tuottaa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon lakisääteisiä ja vapaaehtoisia palveluja sopimuksen mukaisesti.

Terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit

Työnantajakohtaisesti sovitaan sopimuksella mitkä työn edellyttämät työterveyshuollon palvelut (lakisääteiset) ko. työnantajan työntekijöille on tarpeellista hankkia. Tarkastukset ja työpaikkakäynnit ovat työnantajalle maksullisia.

Sairaanhoito

Terveyskeskus tekee työnantajien ja yrittäjien kanssa myös vapaaehtoisia, kokonaisvaltaisia sairaanhoitosopimuksia, jolloin työntekijöiden terveyteen ja sairauteen liittyvät käynnit pääasiallisesti pyritään hoitamaan työterveyshuollossa, poikkeus kesäaika ja työntekijöiden pitkäaikaissairaudet.

Työfysioterapeutti

Työfysioterapia on ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa asiantuntijana. Työfysioterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat ergonomia sekä yksilöön että ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Työfysioterapeutti neuvoo työntekijöitä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä antaa tarvittaessa ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa. Työfysioterapeutti mittaa ja arvioi työntekijän fyysistä suorituskykyä, työssä kuormittumista ja käy tarvittaessa tutustumassa työergonomiaan ja työolosuhteisiin. Työfysioterapeutti osallistuu yhdessä työntekijöiden kanssa työympäristön toimivien ratkaisujen kehittämiseen ja opastaa valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja -liikkeitä.

Toimi näin

Työterveyshoitajien sairasvastaanotto

Alajärven terveyskeskus joka arkipäivä klo 8.00-10.00,

muina aikoina ajanvarauksella.

Lehtimäen terveysasemalla maanantaisin ja tiistaisin klo 8.00-10.00,

muina aikona ajanvarauksella.

Vimpelin terveysasemalla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00-10.00,

muina aikoina ajanvarauksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Työfysioterapiaan tarvitaan aina joko työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähete.

Tausta ja lainsäädäntö

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajille vapaaehtoista. Yrittäjät ja muut itsenäisesti työskentelevät voivat järjestää oman työterveyshuoltonsa haluamallaan tavalla.

Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden kanssa. Se voi myös hankkia palvelut terveysalan eri toimijoilta. Kunta on velvollinen järjestämään työterveyshuoltopalvelut alueellaan toimiville yrityksille näiden niin halutessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlajärven kaupunki
Palvelusta vastaaAlajärven kaupunki
Alue Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alajärven kaupunki
Päivitetty: 22.6.2020