suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Työsuojelutarkastus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työsuojelutarkastukset ovat merkittävin osa työsuojeluviranomaisen valvontatyötä. Tarkastuksilla annetaan valvottavan lainsäädännön perusteella ohjeita työolojen parantamiseksi ja työpaikan työsuojelutoiminnan kehittämiseksi. Tarkastuksia suunnataan erityisesti aloille, joilla työsuojeluriskit ovat ympäristöanalyysin perusteella suurimmat ja tarpeen mukaan muillekin toimialoille valvonnan kattavuuden varmistamiseksi. Työsuojeluvalvonnalla pyritään myös edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa työsuojeluasioissa.

Työsuojelutarkastuksilla annetaan velvoitteita asioista, jotka tarkastaja havaitsee lainsäädännön vastaisiksi. Työsuojeluviranomaisella on harkintansa perusteella velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos epäillään, että työpaikalla on tapahtunut rangaistavaksi säädetty teko. Työturvallisuuslainsäädännön valvonta koostuu turvallisuusjohtamiseen vaikuttavien tekijöiden ja työpaikan työturvallisuuteen liittyvien vaaratekijöiden valvonnasta. Tarkastuksella valvotaan lisäksi työsuhteita ja harmaan talouden torjuntaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonnassa hyödynnetään myös oikeutta viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon.

Valvonnan painopisteiden ja voimavarojen suuntaamisessa työsuojeluviranomaiset tekevät yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Alueellisina yhteistyökumppaneina toimivat työsuojelun vastuualueilla työsuojelulautakunnat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa työsuojelutarkastusten kohdentamiseen ja sisältöjen suunniteluun.

Työsuojelutarkastus on tilaisuus vuoropuheluun tarkastajan, työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tarkastuksella käsitellään myös asioita, joita työpaikan edustajat itse haluavat nostaa esille. Tarkastaja ei voi ratkaista asioita työpaikan puolesta, mutta hän osaa kertoa hyviä käytäntöjä ja neuvoa, mistä haasteisiin voi etsiä apua ja työkaluja. Tarkastuksella tarkastaja havainnoi työolosuhteita keskustelun ja asiakirjojen perusteella sekä työpaikkakierroksella. Olosuhteita voidaan arvioida myös erilaisilla mittareilla tai kyselyillä. Näiden tuloksista työpaikka saa yhteenvedon, josta selviävät vertailutiedot alan keskiarvoon.

Tarkastuksen lopussa tarkastaja kertoo, minkälaiseksi arvioi työympäristön ja mitä mahdollisia lainsäädännön vastaisia puutteita on havainnut. Näistä hän antaa velvoitteita, jotka kirjataan tarkastuksesta laadittavaan tarkastuskertomukseen. Vähäistä suurempien tai vakavien puutteiden korjaaminen valvotaan seurantatarkastuksella.

Toimi näin

Yleensä tarkastaja ottaa etukäteen yhteyttä työnantajaan tarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. Käsiteltävät asiat kerrotaan etukäteen toimitettavassa tarkastusilmoituksessa.

Ennen työsuojelutarkastusta varmista, että tarkastusilmoituksessa ilmoitetut tarvittavat asiakirjat ovat tarkastuksen aikana helposti saatavilla. Arvioi jo ennen tarkastusta työpaikkasi työsuojelutoimintaa. Voit hakea arvioinnin tueksi tietoa Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta. Varmista, että työntekijöiden edustaja on tarkastuksella mukana.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarkastuksia tehdään kaiken kokoisille työpaikoille. Tarkastuksia voidaan tehdä myös pyynnöstä.

Työsuojelutarkastuksesta laadittava tarkastuskertomus toimitetaan työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on valvovan viranomaisen käytössä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 2.10.2020