suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Työsuojelutarkastus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työsuojelutarkastukset ovat keskeinen osa työsuojeluviranomaisen valvontaa. Tarkastuksilla annetaan valvottavan lainsäädännön perusteella ohjeita työolojen parantamiseksi ja työsuojelutoiminnan kehittämiseksi. Tarkastuksia suunnataan erityisesti aloille, joilla riskit ovat suurimmat. Työsuojeluvalvonnalla pyritään myös edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa työsuojeluasioissa. Työsuojelutarkastuksilla annetaan velvoitteita asioista, jotka tarkastaja havaitsee lainsäädännön vastaisiksi.

Työsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos epäillään, että työpaikalla on tapahtunut rangaistavaksi säädetty teko. Työturvallisuuslainsäädännön valvonta koostuu turvallisuusjohtamiseen vaikuttavien tekijöiden ja työpaikan työturvallisuuteen liittyvien vaaratekijöiden valvonnasta. Tarkastuksella valvotaan lisäksi työsuhteita ja harmaan talouden torjuntaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonnassa hyödynnetään myös oikeutta viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon.

Valvonnan suuntaamisessa työsuojeluviranomaiset tekevät yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Alueellisina yhteistyökumppaneina toimivat alueelliset työsuojelulautakunnat.

Työsuojelutarkastus on tilaisuus vuoropuheluun tarkastajan, työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tarkastuksella käsitellään myös asioita, joita työpaikan edustajat itse haluavat nostaa esille. Tarkastaja ei voi ratkaista asioita työpaikan puolesta, mutta hän osaa kertoa hyviä käytäntöjä ja neuvoa, mistä haasteisiin voi etsiä apua ja työkaluja. Tarkastuksella tarkastaja havainnoi työolosuhteita keskustelun ja asiakirjojen perusteella sekä työpaikkakierroksella. Olosuhteita voidaan arvioida myös erilaisilla mittareilla tai kyselyillä. Näiden tuloksista työpaikka saa yhteenvedon, josta selviävät vertailutiedot alan keskiarvoon.

Tarkastuksen lopussa tarkastaja kertoo, minkälaiseksi arvioi työympäristön ja mitä mahdollisia lainsäädännön vastaisia puutteita on havainnut. Näistä hän antaa velvoitteita, jotka kirjataan tarkastuksesta laadittavaan tarkastuskertomukseen. Vähäistä suurempien tai vakavien puutteiden korjaaminen valvotaan seurantatarkastuksella. Muiden puutteiden korjaamisesta voit ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle vuorovaikutteisen asiointikanavan kautta. Asiointikanavalle pääset Tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta. Palvelun käyttö edellyttää sinulta Suomi.fi -tunnistautumista.

Toimi näin

Yleensä tarkastaja ottaa etukäteen yhteyttä työnantajaan tarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. Käsiteltävät asiat kerrotaan etukäteen toimitettavassa tarkastusilmoituksessa.

Ennen työsuojelutarkastusta varmista, että tarkastusilmoituksessa ilmoitetut tarvittavat asiakirjat ovat tarkastuksen aikana helposti saatavilla. Arvioi jo ennen tarkastusta työpaikkasi työsuojelutoimintaa. Voit hakea arvioinnin tueksi tietoa Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta. Varmista, että työntekijöiden edustaja on tarkastuksella mukana.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarkastuksia tehdään kaiken kokoisille työpaikoille. Tarkastuksia voidaan tehdä myös pyynnöstä.

Työsuojelutarkastuksesta laadittava tarkastuskertomus toimitetaan työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on valvovan viranomaisen käytössä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 13.6.2022