suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Työpaikkasuomi

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Työpaikkasuomen tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Koulutuksessa kielen opetuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin. Työpaikkasuomi on osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Koulutus räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan koulutuksen tavoitteesta, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta.

Työpaikkasuomi soveltuu niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori - valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat - voi käyttää palvelua.

Työpaikkasuomi taipuu käytettäväksi yrityksen eri vaiheissa ja etenkin, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen päivittämistä. Työpaikkasuomea voidaan toteuttaa niin Täsmä-, Rekry- kuin MuutosKoulutuksena.

Toimi näin

  1. Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.
  2. Tutustu työpaikkasuomen palveluntuottajiin (palvelualusta.fi).
  3. Tee esitys yhteishankintakoulutuksesta työ- ja elinkeinohallinnon viranomaiselle (ELY-keskus tai TE-toimisto). Käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta. Mikäli sähköisen lomakkeen toimittaminen ei ole mahdollista, täytä tulostettava lomake ”Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta (TEM607)” ja lähetä lomake paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.
  4. Työ- ja elinkeinohallinnon edustaja arvioi kanssasi henkilöstön koulutustarpeet ja tekee alustavan koulutussuunnitelman.

Kenelle ja millä ehdoin

Työpaikkasuomen vähimmäiskesto on pääsääntöisesti 70 oppituntia (á 45 min). Vähimmäiskestosta voidaan kuitenkin joustaa yrityksen erityistarpeiden mukaan. Koulutus jaksotetaan yrityksen tarpeiden mukaan ottaen huomioon koulutuksen tavoitteet ja kesto. Tyypillinen jaksotus on kahdesta neljään oppituntia kerran tai kaksi viikossa.

Palvelu on harkinnanvarainen ja maksullinen. Työpaikkasuomen koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko ja liikevaihto tai tase. Yrityksen maksuosuus on TäsmäKoulutuksessa 30 - 50% kokonaishinnasta, RekryKoulutuksessa 30% kokonaishinnasta ja MuutosKoulutuksessa 20% kokonaishinnasta.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työ- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 20.4.2022