suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Työnantajan suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisen valvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Suorassa lisäeläkejärjestelyssä työnantaja vastaa itse työntekijälle lupaamansa lisäeläkkeen maksamisesta ja hallinnoimisesta. Työnantajalla on velvollisuus turvata puolet suorasta lisäeläkkeestä konkurssin ja yrityssaneerauksen varalta.

Työnantajan on annettava työntekijälle tai muulle edunsaajalle tilikausittain kirjallinen selvitys eläkevastuun määrästä ja siitä, kuinka turvaamisvelvoite on toteutettu. Selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Jos työnantaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tai turvaamisvelvoitteensa, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi antaa työnantajalle kehotuksen velvoitteen täyttämiseksi. Jos työnantaja ei noudata kehotuksia, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi asettaa uhkasakon velvoitteen tehosteeksi.

Toimi näin

Lähetä kirjallinen valvontapyyntö Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot ja lisätietoja suoran lisäeläkejärjestelyn valvonnasta löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tiedonsaantioikeus koskee vain sellaisia lisäeläkejärjestelyjä, joissa työnantaja on itse suoraan vastuussa lisäeläke-edun maksamisesta. Lisäeläkkeen on lisäksi tultava maksuun vasta työntekijän henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän jälkeen.

Työntekijä voi tehdä valvontapyynnön Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jos hän ei saa tietoa lisäeläkkeen turvaamisesta neljän kuukauden kuluessa työnantajan tilikauden päättymisestä. Valvontapyynnön voi tehdä myös, jos työntekijä epäilee selvityksen saatuaan, ettei työnantaja ole turvannut lisäeläkejärjestelyä lain edellyttämällä tavalla.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta (446/2015)

Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta (209/2015)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 18.1.2021