suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen.

Avustuksella rahoitettava toiminta voi sisältää esimerkiksi

  • työmahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille
  • työllistymisen edistämisen tukitoimia (esimerkiksi pienimuotoinen koulutus, työnetsintä, työhönvalmennuksen tyyppinen toiminta) sekä
  • em. sisältöihin liittyvää toimintamallien ja palvelujen kehittämistä.

TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Usean TE-toimiston alueella toteutettava toiminta on mahdollista, jolloin rahoituksen myöntää yksi tai useampi TE-toimisto.

Toimi näin

TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi käyttäen valitsemiaan tiedotuskanavia. TE-toimiston hakuajankohdat ja avustuksella tuettavaan toimintaan liittyvät linjaukset ja painotukset on nähtävissä TE-toimistojen verkkosivuilla.

Avustusta haetaan TE-toimistolta tulostettavalla lomakkeella.

Avustuksen ennakkoa ja maksatusta haetaan tulostettavalla lomakkeella ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskulta (KEHA-keskus). Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti ELY-yleislomakkeen liitteenä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta myönnetään enintään kolmen vuoden ajaksi. TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Tulevien vuosien osalta rahoittamisen ehtona on, että toiminta on avustuspäätöksen mukaista. Avustuksen saajalla on raportointivelvollisuus.

Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan tai liiketoiminnan edistämiseen. Työllisyyspoliittista avustusta voidaan kuitenkin myöntää yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia.

Sosiaalisille yrityksille voidaan yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin myöntää avustusta vain ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Avustusta ei voida myöntää hankkeisiin, joissa ei ole liittymää henkilöasiakkaille tarjottaviin TE-palveluihin. Työllisyyspoliittista avustusta ei myönnetä julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin.

Avustusta ei voida myöskään käyttää sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään. Avustusta ei myönnetä investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 19.12.2019