suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota TE-toimistot voivat myöntää yhdistysten, säätiöiden, kuntien tai kuntayhtymien hanketoimintaan.

Avustuksella rahoitettavien hankkeiden sisältö voi vaihdella. TE-toimisto linjaa hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan ja minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Toiminnan lähtökohtana on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen.

Avustuksella rahoitettava toiminta voi sisältää esimerkiksi:

 • työmahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille,
 • työllistymisen edistämisen tukitoimia, kuten pienimuotoista koulutusta, työnetsintää tai työhönvalmennuksen tyyppistä toimintaa sekä
 • edellä mainittuihin sisältöihin liittyvää toimintamallien ja palvelujen kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää yhteisölle myös sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia. Sosiaalisten yritysten määrittely, rekisteröinti ja rekisteröinnin edellytyksiä koskevat säännökset ovat sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003).

Avustuksen hakuajankohdat sekä tuettavaan toimintaan liittyvät linjaukset ja painotukset ovat nähtävissä paikallisten TE-toimistojen verkkosivuilta. Myös usean TE-toimiston alueella toteutettava toiminta on mahdollista, jolloin rahoituksen myöntää yksi tai useampi TE-toimisto.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee KEHA-keskus.

Toimi näin

Näin haet avustusta

 1. Hae avustusta sähköisestä Aluehallinnon asiointipalvelusta.
 2. Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellinen hakemus pitkittää asian käsittelyä.
 3. Liitä hakemukseen vaaditut liitteet.
 4. Jos saat pyynnön täydentää hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta TE-toimiston kanssa.
 5. TE-toimisto tekee asiasta avustuspäätöksen, joka toimitetaan Aluehallinnon asiointipalveluun.

Näin haet maksatusta

 1. Hae avustuksen ennakkoa ja maksatusta avustuspäätöksen mukaisesti.
 2. Täytä ja lähetä maksatushakemus Aluehallinnon asiointipalvelun Maksatukset -välilehdeltä.
 3. Liitä maksatushakemukseen vaaditut liitteet.
 4. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvaraista. Sen enimmäismäärä voi olla yhdistykselle ja säätiölle enintään 100 %, kunnalle ja kuntayhtymälle 50 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

Tukitasoon ja määrään vaikuttavat hankkeen toiminnan sisältö, hankkeessa palveltavien asiakkaiden määrää sekä asiakkaiden henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen tarve. Toiminnasta saatavat tulot voidaan ottaa huomioon avustuksen määrässä.

Hankkeiden sisältö voi vaihdella. Toiminnan lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen.

Avustusta myönnetään enintään kolmen vuoden ajaksi. TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Tulevien vuosien osalta rahoittamisen ehtona on, että toiminta on avustuspäätöksen mukaista. Avustuksen saajalla on raportointivelvollisuus.

Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan tai liiketoiminnan edistämiseen. Työllisyyspoliittista avustusta voidaan kuitenkin myöntää yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia.

Sosiaalisille yrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää vain ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle (kuntaa ja kuntayhtymää lukuun ottamatta), jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, voidaan myöntää avustusta enintään 75 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

Avustusta ei voida myöntää hankkeisiin, joissa ei ole liittymää henkilöasiakkaille tarjottaviin TE-palveluihin. Työllisyyspoliittista avustusta ei myönnetä julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin. Avustusta ei voida myöskään käyttää sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään. Kuntakokeiluun osallistuvat kunnat hoitavat lakisääteisesti TE-toimistolle säädettyjä tehtäviä TE-toimiston sijasta. Kuntakokeiluun osallistuvalle kunnalle ei voida myöntää työllisyyspoliittista avustusta. Avustusta ei myönnetä investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

TEM:n ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Muut vastuuorganisaatiotELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 24.2.2022