suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työllisyysmääräraha valtion virastolle tai laitokselle

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työ- ja elinkeinotoimisto myöntää määrärahaa valtion virastolle tai laitokselle työttömien työnhakijoiden työllistämiseksi. Määrärahaa voidaan osoittaa sekä työsuhteeseen että virkasuhteeseen palkattavan henkilön työllistämiseen.

Toimi näin

Määrärahaa haetaan TE-toimistolta lomakkeella TEM315 Hakemus määrärahan osoittamisesta työttömän työnhakijan palkkaamiseen.

Määrärahan myöntämisen jälkeen valtion viraston tai laitoksen tulee tehdä kalenterikuukausittain ilmoitus KEHA-keskukselle määrärahan käytöstä lomakkeella TEM317 Kuukausi-ilmoitus määrärahojen käytöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Määrärahan myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja sitoutuu maksamaan työntekijälle valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen tai muun työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Valtion liikelaitos katsotaan palkkatukea myönnettäessä pääsääntöisesti yritykseksi. Jos liikelaitoksella on yhteiskunnallisia tehtäviä ja henkilö palkataan tällaisiin tehtäviin, liikelaitos rinnastetaan valtion laitokseen ja sille voidaan myöntää palkkatuen sijasta työllisyysmäärärahaa.

Kustannuksia voidaan korvata sen verran kuin valtion talousarviossa vuosittain enintään määrätään. Enimmäismäärä ei estä työnantajaa maksamasta korkeampaa palkkaa, mutta erotus on maksettava itse.

Palkattaessa henkilöitä työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahoilla valtion virastoihin ja laitoksiin noudatetaan seuraavia julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain 7 luvun säännöksiä:

 • 1 ja 2 §: palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset
 • 3 § 2 momentin 2 ja 3 kohdat: työnantajaan liittyvät tuen edellytykset
 • 4 ja 5 §: työsuhteeseen liittyvät tuen edellytykset ja tuella palkatun siirtäminen toisen työnantajan tehtäviin
 • 7 §: tuella katettavat palkkauskustannukset
 • 8 § ja 9 § 3 momentti: palkkatuen enimmäiskesto
 • 11 ja 12 §: tilapäinen keskeyttäminen ja enimmäiskeston laskeminen uudelleen alusta
 • 13 § 1 momentti: muun tuen vaikutus palkkatuen maksamiseen
 • 14 §: palkkatuen maksamisen esteet

Päätös myönnettävästä määrärahasta tehdään enintään yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 20.2.2020