suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelisivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaisivat yhdessä työttömien työllistymisprosessien etenemisestä ja seurannasta.

TE-toimisto, kunta tai Kela arvioi, onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun työtön on:

saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella;

täyttänyt 25 vuotta ja ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta; tai

alle 25-vuotias ja ollut työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

TYPin tavoitteena on rakentaa ja toteuttaa sellaisia palvelukokonaisuuksia, joiden päättyessä asiakas on kykenevä aloittamaan työt avoimilla työmarkkinoilla tai aloittamaan ammatillisen koulutuksen. Asiakkaalle tarjottavat palvelut ovat oikea-aikaisia. Asiakasta rohkaistaan eteenpäin.

Kaikkien asiakkaiden tulee täyttää lain määrittelemät kriteerit. Myös muita lain kriteereitä täyttäviä voidaan hyväksyä TYPin asiakkaiksi, jos katsotaan, että TYPin asiakkuus edesauttaa parhaiten ko. henkilön työllistymistä.

Laki määrittelee, että työttömällä on monialaisen yhteispalvelun tarve, jos hänen työllistymisensä edistäminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista. Palvelujen yhteensovittaminen on tarpeen, kun henkilön työllistymisvaikeudet eivät johdu yksinomaan avointen työpaikkojen tai ammatillisen osaamisen puutteista, vaan hänellä on lisäksi työllistymiseen vaikuttavia työ- tai toimintakyvyn rajoitteita tai elämänhallintaan liittyviä ongelmia, jotka eivät ratkea yksinomaan viranomaisten välisellä konsultaatiolla, vaan edellyttävät monialaista yhteistyötä.

Monialainen yhteispalvelu päätetään kun asiakas ei enää tarvitse eri tahojen palvelujen yhteensovittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta, Kela ja TE-toimisto ohjaavat palveluun kuntansa työttömiä työnhakijoita, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää, olleet yhtäjaksoisesti työttömänä yli 12 kuukautta tai 6 kuukautta (alle 25-vuotiaat) ja joilla arvoidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTornion kaupunki
Palvelusta vastaaTornion kaupunki
Alue Tornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tornion kaupunki
Päivitetty: 8.2.2022