suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Työllistymisen tuen vammaisten henkilöiden työtoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Vantaan kaupunki
Alue: Vantaa
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Vammaisten henkilöiden työtoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan toiminta- ja työkykyä.

Vammaisten henkilöiden työtoiminta on sosiaalihuoltolain 27 e § mukainen sosiaalipalvelu, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan toiminta- ja työkykyä ja tarvittaessa mahdollistaa paluuta työelämään. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka vamman, vian, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityistukea. Työtoiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa asiakas tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Asiakkuus alkaa tilannearviolla. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Työtoiminta voi kestää kuukausia tai vuosia ja se voi olla 1-5 päivää viikossa 4 tai 6 tuntia päivässä. Tarvittaessa asiakasta ohjataan muiden kuntoutumista edistävien sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.


Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan. Sosiaalisesta kuntoutuksesta vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Kunnat tekevät sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisessä yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Vantaan kaupunki