suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työkokeilu

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi voit tutustua työelämään työkokeilun avulla. Työkokeilulla voidaan myös tukea paluutasi työelämään pitkän poissaolon jälkeen.

Työkokeilu voi liittyä suunnittelemaasi alaan, mutta voit mennä kokeiluun myös silloin, kun tulevasta alasta ei vielä ole tietoa. Tällöin työkokeilu on mahdollista järjestää esimerkiksi työpajalla, jossa voit kokeilla erityyppisiä työtehtäviä.

Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä aiheudu järjestäjälle kustannuksia. Työkokeilun aikana olet oikeutettu samaan työttömyysturvaan kuin työttömänä. Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysturvan korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto tai kuntakokeilu voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Sovit työkokeilun pituudesta (enintään kuusi kuukautta), viikoittaisista työpäivistä (1–5) ja päivittäisestä työajasta (4–8 tuntia) TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan ja kokeilun järjestäjän kanssa. Sinun tavoitteesi otetaan huomioon, kun näistä sovitaan.

Työkokeiluun pääseminen ei edellytä tietyn kestoista työttömyyttä. Voit päästä työkokeiluun, kun olet TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaana joko työnhakijana tai ammatinvalinnanohjauksen palveluissa. Myöskään ammatillinen koulutuksesi tai koulutusasteesi ei vaikuta työkokeilun järjestämiseen. Jos sinulla ei ole ollenkaan ammatillista koulutusta, on työkokeilun ensisijainen tavoite sopivan koulutusvaihtoehdon löytäminen.

Työkokeilun järjestäjä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö (myös vapaaehtoispohjalla toimiva), säätiö tai valtion virasto tai laitos. Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä. Työpaja voi toimia työkokeilun järjestäjänä silloin, kun se voi tarjota työkokeilupaikan aidossa työympäristössä.

Toimi näin

Kun haluat työkokeilun avulla selvittää kiinnostuksesi ja soveltuvuutesi johonkin tehtävään tai ammattiin, keskustele asiasta TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan tai sinua ohjaavan TE-toimiston psykologin kanssa. Voit hankkia työkokeilupaikan itse. Saat vinkkejä paikoista Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit osallistua työkokeiluun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.

  • Sinulta puuttuu ammatillinen koulutus.
  • Sinun on vaihdettava alaa terveydellisten syiden tai työmarkkinoiden rakennemuutoksen takia.
  • Olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta joko pitkittyneen työttömyyden tai esimerkiksi perhevapaiden vuoksi.
  • Harkitset yrittäjyyttä ja haluat selvittää kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi yrittäjäksi.

Sinun tulee tutustua työkokeilussa sinulle uusiin tehtäviin. Jos olet ollut pitkään pois työelämästä, työkokeilu on mahdollista järjestää ammatissa tai tehtävässä, jossa olet jo aiemmin toiminut. Tällöin on kyse työhön paluun tukemisesta työkokeilun avulla. Jos olet vastavalmistunut, et voi osallistua työkokeiluun omalla alallasi työkokemuksen hankkimiseksi.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotKaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 4.8.2022