suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Työkokeilu

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Työkokeilun avulla voit tutustua työelämään, eri työtehtäviin ja ammattialoihin sekä saada apua soveltuvuuden selvittämisessä. Työkokeilun tavoitteena on ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen. Työkokeilun avulla voidaan myös tukea paluutasi työmarkkinoille pitkän poissaolon jälkeen. Työkokeiluun voit lähteä mm. seuraavissa tilanteissa:

  • Sinulta puuttuu ammatillinen koulutus.
  • Alan vaihto on välttämätön joko terveydellisistä syistä tai työmarkkinoiden rakennemuutoksen takia.
  • Olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta joko pitkittyneen työttömyyden tai esim. perhevapaiden vuoksi.
  • Harkitset yrittäjyyttä ja haluat selvittää kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi yrittäjäksi.

Työkokeilu voi liittyä suunnittelemaasi alaan tai sitä voidaan käyttää myös silloin jos tulevasta alasta ei vielä ole tietoa. Tällöin työkokeilu on mahdollista järjestää esimerkiksi työpajoilla, missä voidaan kokeilla eri tyyppisiä työtehtäviä.

Työkokeilu ei ole työsuhde eikä siitä aiheudu järjestäjälle kustannuksia. Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, kotikunta voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Työkokeilun pituus (enintään 6kk), viikoittaiset työpäivät (1-5pv) ja päivittäinen työaika (4-8 tuntia) sovitaan kotikunnan, työkokeilijan ja kokeilun järjestäjän kanssa ottaen huomioon kokeilun tavoitteet työkokeilijan kannalta.

Työkokeilun käyttö ei edellytä tietyn kestoista työttömyyttä. Työkokeiluun voit päästä kun olet kotikunnan asiakkaana joko työnhakijana tai ammatinvalinnanohjauksen palveluissa. Myöskään ammatillinen koulutuksesi tai koulutusasteesi ei vaikuta työkokeilun järjestämiseen. Jos sinulla ei ole mitään ammatillista koulutusta, on työkokeilun ensisijainen tavoite sopivan koulutusvaihtoehdon löytäminen.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö (myös vapaaehtoispohjalla toimiva), säätiö tai valtion virasto tai laitos. Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä. Työpaja voi toimia työkokeilun järjestäjänä silloin, kun se voi tarjota työkokeilupaikan aidossa työympäristössä.

Toimi näin

Kun haluat työkokeilun avulla selvittää kiinnostuksesi ja soveltuvuutesi johonkin tehtävään tai ammattiin, ota yhteyttä sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta tai keskustele asiasta vastuuasiantuntijasi tai sinua ohjaavaan ammatinvalinnan psykologin kanssa. Työkokeilupaikan voit hankkia itse, vinkkejä paikoista saat myös sähköisessä Oma asiointi -palvelussa.

Jos olet työnhakijana, työkokeilusta sovitaan kanssasi laadittavassa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, jolloin työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta korotettuna työkokeilun ajalta (korotettu työttömyysetuus max. 200 päivää). Korvaavia suunnitelmia ovat aktivointisuunnitelma, kotoutumissuunnitelma ja monialainen työllistymissuunnitelma. Työkokeilu voidaan järjestää, vaikka siitä ei ole sovittu suunnitelmassa, mutta silloin kokeilijalla ei ole oikeutta korotettuun työttömyysetuuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Työkokeilu toteutetaan sinulle uusissa tehtävissä. Vain, jos olet ollut pitkään pois työmarkkinoilta, työkokeilu on mahdollista järjestää ammatissa tai tehtävissä, missä olet aiemmin toiminut. Tällöin on kyse työhön paluun tukemisesta työkokeilun avulla. Työkokeilua ei esimerkiksi voi järjestää vastavalmistuneille heidän omalla alallaan työkokemuksen hankkimiseksi.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 26.2.2021