suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Opetushallitus

Tutkintojen tunnustaminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisten tutkintojen antamasta kelpoisuudesta julkisen sektorin tehtäviin sekä muihin ammatteihin, joihin Suomessa edellytetään tietyn tasoinen korkeakoulututkinto tai tietty koulutus. Luettelo ammateista, joihin Suomessa edellytetään tietty koulutus tai ammatinharjoittamisoikeus, sekä päätöksiä tekevistä viranomaisista: https://www.oph.fi/fi/palvelut/saannellyt-ammatit-suomessa

Tutkinnon tai koulutuksen suoritusmaasta, hakijan kansalaisuudesta ja hakemuksen tarkoituksesta riippuen Opetushallitus voi joko rinnastaa korkeakoulututkinnon tai -opintoja tai tunnustaa ammattipätevyyden.

Lisätietoa: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

Toimi näin

Opetushallituksen päätöstä haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakulomake postitse liitteineen Opetushallitukselle osoitteeseen:

Opetushallitus/kirjaamo

PL 380, 00531 Helsinki

Vaadittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeeseen sisältyvissä ohjeissa.

Opetushallitus lähettää hakijalle sähköpostitse tiedon hakemuksen vastaanottamisesta kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tarvittaessa hakijaa pyydetään täydentämään hakemustaan.

Päätös annetaan suomen tai ruotsin kielellä. Päätös lähetetään postitse hakijalle tai hänen yhteyshenkilölleen Suomessa. Lasku lähetetään erikseen samaan osoitteeseen.

Päätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus lähetetään päätöksen liitteenä.

Jos päätöksessä edellytetään lisävaatimuksena täydentäviä opintoja, sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe, päätöksen mukana lähetetään ohje lisävaatimuksen suorittamiseksi sekä lomake lopullisen päätöksen hakemiseksi. Lopullista päätöstä haetaan lähettämällä täytetty hakulomake sekä todistus päätöksessä edellytetyn lisävaatimuksen suorittamisesta.

Hakulomakkeet (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ja hakuohjeet (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi): https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkinnon-tunnustamispaatoksen-hakeminen

Käsittelyaika

Keskimäärin 3–4 kuukautta hakemuksen ja kaikkien tarvittavien liiteasiakirjojen saapumisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

• Päätös korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta 234 €

• Päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin tai päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta 353 €. Päätöksen hintaa korotetaan 122 €:lla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin yhteensä enintään 244 €:lla.

• Käsittelymaksu peruutetusta hakemuksesta 62 €

• Lopullinen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta tai korkeakouluopintojen rinnastamisesta 55 €

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 1384/2015 (finlex.fi)

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 1385/2015 (finlex.fi)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOpetushallitus
Palvelusta vastaaOpetushallitus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Opetushallitus
Päivitetty: 26.9.2019