suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen.

 • Ammattipätevyys
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla on oltava palveluksessaan yksi tai useampi vastaava hoitaja, jolla on Poliisihallituksen myöntämä voimassa oleva hyväksyminen kyseisen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi.

Poliisihallitus määrää vastaavien hoitajien lukumäärän lupaa edellyttävän toiminnan laajuuden, toimipaikkojen lukumäärän ja sijainnin sekä muiden vastaavien seikkojen perusteella. Poliisihallitus määrää myös vastaavien hoitajien vastuualueet.

Toimi näin

Turvallisuusalan elinkeinoluvan hakijan tai haltijan on jättäessään hakemuksen luvan saamiseksi tai välittömästi sen jälkeen tehtävä Poliisihallitukselle hakemus vastaavan hoitajan hyväksymiseksi. Lupaa edellyttävää toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Poliisihallitus on hyväksynyt luvan haltijalle vastaavan hoitajan.

Vastaavan hoitajan erotessa tai lakatessa muutoin hoitamasta tehtäväänsä hakemus uuden vastaavan hoitajan hyväksymiseksi on tehtävä seitsemän päivän kuluessa hänen tehtävänsä päättymisestä.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle voidaan hyväksyä yksi tai useampi vastaavan hoitajan sijainen, joka suorittaa vastaavan hoitajan tehtävät tämän ollessa estynyt. Hakemis- ja hyväksymismenettely on sama kuin vastaavalla hoitajalla.

Se, joka ei ole saanut vastaavan hoitajan koulutusta, voidaan muiden hyväksymiselle säädettyjen edellytysten täyttyessä hyväksyä vastaavaksi hoitajaksi enintään yhdeksi vuodeksi (väliaikainen vastaava hoitaja), jos vastaava hoitaja on ennalta arvaamattomasta syystä estynyt pysyvästi tai väliaikaisesti hoitamasta tehtäväänsä.

Hyväksymistä vastaavaksi hoitajaksi tai välikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksen voi tehdä myös poliisin sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemuksessa on mainittava:

 • hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika
 • hakijan yritys- ja yhteisötunnus
 • vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika
 • ehdotus vastaavien hoitajien tai väliaikaisten vastaavien hoitajien lukumääräksi, vastuualueiksi ja tehtävien jaoksi
 • ehdotus väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen voimassaoloajaksi.

Hakemuksen on liitettävä selvitys:

 • vastaavan hoitajan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta
 • turvasuojaustoimintaa harjoittavan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan tai luvan hakijan erityisten edellytysten täyttymisestä, jos hakija ei ole suorittanut vastaavan hoitajan koulutusta
 • vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön olemisesta turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa
 • vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyttäväksi ehdotetun suostumus
 • väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevan ennalta arvaamattoman syyn olemassaolosta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Vastaavaksi hoitajaksi voidaan hyväksyä se, joka:

 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on hyväksytysti suorittanut sisäministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävän, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen turvallisuusvalvojan tai sitä vastaavan erikoisammattitutkinnon (vastaavan hoitajan koulutus)
 • tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vastaavaksi hoitajaksi.

Jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija tai luvan hakija harjoitttaa ainoastaan hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä käsitttävää turvasuojaustoimintaa ja haltijan tai hakijan palveluksessa työskentelee vakituisesti vähemmän kuin viisi henkilöä, vastaavaksi hoitajaksi voidaan hyväksyä myös edellä mainitut yleiset, henkilön ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset (18 vuoden ikä, rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva) täyttävä henkilö, joka on ennen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen hakemista harjoittanut turvasuojaustoimintaa vähintään kolmen vuoden ajan.

Poliisihallitus voi erityisestä syystä liittää vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen koulutuksesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia sekä tehtäviä koskevia ehtoja ja rajoituksia.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.


Voimassaoloaika

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen on voimassa toistaiseksi. Se on kuitenkin voimassa enintään niin kauan kuin vastaava hoitaja toimii tehtävässään.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 15.3.2020