suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Turvakotitoiminta

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tur­va­ko­ti on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lä­hi­suh­teis­saan vä­ki­val­taa tai sen uh­kaa ko­ke­neil­le iäs­tä ja su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta. Tur­va­ko­tiin voi tul­la mi­hin kel­lo­nai­kaan ta­han­sa. Tur­va­ko­dis­sa voi asioi­da myös ni­met­tö­mä­nä. Lä­hi­suh­de- ja per­he­vä­ki­val­taa tai sen uh­kaa ko­ke­va voi ot­taa suo­raan yh­teyt­tä tur­va­ko­tiin. Pal­ve­lu on asiak­kail­le mak­su­ton­ta.

Tur­va­ko­ti tar­joaa vä­li­tön­tä krii­sia­pua, ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta tur­vat­tua asu­mis­ta se­kä akuut­tiin ti­lan­tee­seen liit­ty­vää psy­ko­so­siaa­lis­ta tu­kea, neu­von­taa ja oh­jaus­ta. Tur­va­ko­tia­siak­kaan tie­dot kir­ja­taan asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mään. Ka­jaa­nis­sa las­ten­ko­ti Sal­mi­laan on va­rat­tu yk­si per­he­paik­ka. Sal­mi­las­sa toi­mi­va tur­va­ko­ti on Ou­lun tur­va­ko­din etäyk­sik­kö ja pal­ve­lee ko­ko Kai­nuu­ta. Ka­jaa­nin tur­va­ko­din ol­les­sa täyn­nä asia­kas voi­daan oh­ja­ta mui­hin tur­va­ko­tei­hin, jois­ta lä­him­mät si­jait­se­vat Ou­lus­sa, Ro­va­nie­mel­lä, Raa­hes­sa ja Kuo­pios­sa. Avun saan­ti ei jää kiin­ni sii­tä, et­tä Ka­jaa­nin tur­va­ko­ti oli­si sil­lä het­kel­lä va­rat­tu.

Toimi näin

Ota yhteyttä lastenkoti Salmilan turvakotiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakeutua turvakotiin mihin tahansa vuorokaudenaikaan, jos kotona on väkivaltaa tai sen uhkaa. Naiset, miehet ja muunsukupuoliset ovat tervetulleita yksin tai lasten kanssa. Turvakoti on avoin kenelle tahansa avun tarvitsijalle, ei ainoastaan lapsiperheellisille. Voit viipyä turvakodissa kriisitilanteen edellyttämän ajan, yleensä muutamasta päivästä pariin kuukauteen.

Henkisen tuen ja keskusteluavun lisäksi saat turvakodista apua käytännön asioiden, kuten asumisen tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Apua on tarjolla myös väkivallan tekijälle.

Turvakoteja ylläpitävät Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ja eräät kunnat. Toimintaa koordinoi ja rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelujen tuottajalle

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 18.5.2020