suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tuottajat voivat yhdessä perustaa tuottajayhteisön huolehtimaan tuottajalle jätelaissa säädetyistä velvollisuuksista. Tuottaja voi siirtää velvollisuutensa vain Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymälle tuottajayhteisölle. ELY-keskus tekee päätöksen tuottajarekisteriin hyväksymisestä hakemuksen perusteella.

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuuta valvova viranomainen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Toimi näin

Valitse kyseessä olevan tuottajavastuualan lomake. Täytä lomake ja lähetä se liitteineen sähköisen palvelun kautta.

Ennen hakemuksen jättämistä suosittelemme olemaan yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Lisätietoja tuottajavastuun internet-sivulta www.ymparisto.fi/tuottajavastuu/hakemukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuotteet ja tuottajat on lueteltu jätelain (646/2011) 48 §:ssä.

Hakemuksessa on yksilöitävä hakija ja selostettava tämän harjoittama toiminta. Hakemuksessa on oltava sen käsittelemiseksi ja toiminnan asianmukaisuuden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotosta ja siitä tiedottamisesta, uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta. Tuottajayhteisön on hakemuksessa lisäksi esitettävä tarvittavat tiedot sopimuksista, säännöistä ja muista asiakirjoista.

Palvelu on maksullinen.

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu määräytyy hakemuksen vireille tullessa voimassa olevan ELY-keskusten maksullisia suoritteita säätävän asetuksen perusteella. Maksun määrä vahvistetaan vuosittain. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu.


Voimassaoloaika

Päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin määrätään olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.4.2021