suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Tuottajavastuun seurantatietojen toimittaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tuottajan, tuottajayhteisön ja juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on vuosittain toimitettava edellisen vuoden toimintaa koskevat seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen. Lomakkeella ilmoitetaan tiedot markkinoille lasketuista, kerätyistä, kierrätetyistä ja hyödynnetyistä määristä.

Jos yritys on liittynyt tuottajayhteisöön, sen ei tarvitse ilmoittaa tietoja ELY-keskukselle. Tuottajayhteisö toimittaa tiedot jäsentensä puolesta.

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuuta valvova viranomainen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Toimi näin

Valitse yrityksen tuottajavastuualan/alojen lomake. Ensisijaisesti tulee käyttää verkkoasiointia. Täytä lomakkeelle kaikki pyydetyt tiedot ja lähetä lomake sähköisen palvelun kautta.

Lisätietoja tuottajavastuun internet-sivulta www.ymparisto.fi/tuottajavastuu/seurantatiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuotteet ja tuottajat on lueteltu jätelain (646/2011) 48 §:ssä.

ELY-keskukselle ilmoitettavat tiedot on määritelty jätelain nojalla annetuissa tuottajavastuuta koskevissa valtioneuvoston asetuksissa.

Palvelu on maksullinen.

Seurantatietojen käsittelystä perittävä maksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan ELY-keskusten maksullisia suoritteita säätävän asetuksen perusteella. Maksun määrä vahvistetaan vuosittain.


Määräaika

Vuosittainen määräaika tietojen toimittamiseen on seuraava: - akut ja paristot 30.4. - juomapakkaukset 31.3. - sähkö- ja elektroniikkalaitteet 30.4. - keräyspaperi 30.4. - renkaat 30.4. - romuajoneuvot 30.4. - pakkaukset 30.9.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.4.2021