suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Tuottajan hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tuottajavastuussa olevan yrityksen on tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi.

Tuottajavastuu koskee jätelain mukaan seuraavia yrityksiä (tuottajia):

  • sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla tuotemerkillä
  • akkujen ja paristojen valmistajat ja maahantuojat sekä akkuja ja paristoja sisältävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, ajoneuvojen ja muiden tuotteiden markkinoille saattajat
  • henkilöautojen, pakettiautojen tai muiden niihin rinnastettavien ajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat sekä toimijat, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
  • renkaiden maahantuojat, valmistajat ja pinnoittajat sekä renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat
  • paperituotteen maahantuojat sekä paperituotteen valmistukseen käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat
  • pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa (ei koske pakkausten valmistajia).

Jos yritys liittyy tuottajayhteisöön, sen ei tarvitse tehdä hakemusta ELY-keskukselle. Tuottajayhteisöt ovat tuottajien itsensä perustamia organisaatioita, jotka hoitavat jäsentensä puolesta laissa säädetyt tuottajavastuuvelvollisuudet.

Jos yritys tekee itse hakemuksen tuottajarekisteriin, sen tulee kustannuksellaan järjestää maahantuomiensa tai valmistamiensa tuotteiden keräys, kierrätys ja muu jätehuolto. Hakemuksessa tulee antaa selvitys jätehuollon järjestämisestä. Huom. Jos yritys toimii usealla tuottajavastuualalla, sen tulee tehdä tuottajan hakemus jokaiselta alalta.

Hakemuksen perusteella ELY-keskus tekee päätöksen tuottajarekisteriin hyväksymisestä.

Jos tuottajarekisteriin hyväksytyn yrityksen Y-tunnus muuttuu, yrityksen tulee tehdä uusi hakemus.

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuuta valvova viranomainen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Toimi näin

Ensisijaisesti tulee käyttää verkkoasiointia. Täytä lomakkeelle pyydetyt tiedot ja lähetä se liitteineen sähköisen palvelun kautta. Yrityksen, joka itse tekee hakemuksen, tulee rastittaa lomakkeen kohta ’tuottaja’.

Jos käytät tulostettavaa lomaketta, lähetä se liitteineen ELY-keskuksen kirjaamoon postitse (Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostilla (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Lisätietoja tuottajavastuun internet-sivulta www.ymparisto.fi/tuottajavastuu/hakemukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuotteet ja tuottajat on lueteltu jätelain (646/2011) 48 §:ssä.

Hakijan on hakemuksessaan annettava kaikki pyydetyt tiedot markkinoille laskemistaan tuotteista, loppukäyttäjiltä palautuvien tuotteiden vastaanotosta jne. Kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan on lisäksi esitettävä selvitys jätelain 61 §:ssä säädetystä vakuudesta.

Palvelu on maksullinen.

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu määräytyy hakemuksen vireille tullessa voimassa olevan ELY-keskusten maksullisia suoritteita säätävän asetuksen perusteella. Maksun määrä vahvistetaan vuosittain. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu.


Voimassaoloaika

Tuottajan hyväksymistä koskeva päätös on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.4.2021