suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Lumijoen kunta

Tulkkipalvelu

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu
Alue: Lumijoki
Palvelun kieli: suomi

Kunnan palveluita käyttävä, joka ei osaa suomea tai ruotsia, on oikeutettu saamaan asiakkaalle maksutonta tulkkausta.

Tulkkipalveluita haettaessa otetaan yhteyttä perusturvajohtajaan. Palvelu myönnetään hakemuksen ja vammaispalvelulain kriteerien perusteella. Palvelu tuotetaan ostopalveluna.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Terveydenhuollossa on oikeus asioida ja saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi. Pohjoismaiden kansalaiset voivat käyttää terveydenhuoltopalveluissa omaa kieltään, suomea, islantia, norjaa, ruotsia tai tanskaa. Tarvittaessa on huolehdittava siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset saavat tarvitsemansa tulkkaus- ja käännösavun. Muiden henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestämiseen ei ole lakisääteistä velvollisuutta, mutta myös muunkielisiä tulkkauspalveluita voidaan järjestää harkinnan mukaan.

Vammaisilla henkilöillä on lakiin perustuva oikeus saada tarvitsemiaan tulkkauspalveluita, esimerkiksi viittomakielen tulkkausta. Oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun haetaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta, ja tulkki tilataan Kelan välityskeskuksesta.


Palvelun toteuttaa: valitaan tilanteen tullessa esille (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)