suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Tulkkipalvelu

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asiakkaalla on oikeus käyttää omaa äidinkieltään ja saada palveluja omalla äidinkielellään. Tämä edellyttää henkilökunnalta valmiutta puhua suomea ja ruotsia.

Kirjalliset potilasohjeet annetaan potilaan omalla äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Niihin luetaan kaikki potilaita koskeva dokumentoitu tieto ja informaatio, kuten hoito- ja potilasohjeet, erilaiset esitteet ja ajanvarauskirjeet sekä pysyvät ja tilapäiset opasteet ja verkkosivut.

Pyydettäessä asiakas saa päätökset, lausunnot, hoitojaksojen loppuyhteenvedot ja asiakaskertomukset suomeksi tai ruotsiksi.

Tarpeen vaatiessa asiakas on oikeutettu saamaan tulkkausapua muiden kielten ollessa kyseessä. Tulkkaus voidaan tilata myös helpottamaan viranomaisen työtä, vaikka asiakas ei tulkkausta katsoisikaan tarpeelliseksi. Tulkkia tarvitaan, kun asiakkaalla ja viranomaisella ei ole yhteistä kieltä. Virallisen tulkkauksen käyttäminen helpottaa asioiden hoitamista, vahvistaa asian ymmärtämistä puolin ja toisin.

Tarpeen vaatiessa asiakkaalle järjestetään myös viittomakielen tulkkaus sekä kirjoitustulkkaus.

Toimi näin

Jos tiedät tarvitsevasi tulkkausapua vastaanotolla, voit ottaa yhteyttä suoraan siihen yksikköön, mihin sinulla on ajanvaraus.

Kenelle ja millä ehdoin

Tulkkipalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveydenhuollossa on oikeus asioida ja saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi. Pohjoismaiden kansalaiset voivat käyttää terveydenhuoltopalveluissa suomea, islantia, norjaa, ruotsia tai tanskaa. Tarvittaessa on huolehdittava siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset saavat tarvitsemansa tulkkaus- ja käännösavun. Myös muunkielisiä tulkkauspalveluita voidaan järjestää harkinnan mukaan.

Vammaisilla henkilöillä on lakiin perustuva oikeus saada tarvitsemiaan tulkkauspalveluita, esimerkiksi viittomakielen tulkkausta. Oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun haetaan kirjallisesti Kelasta. Tulkki tilataan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 5.5.2020