suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Inarin kunta

Tulkkauspalvelu

  • Palvelu
  • Inari
  • Julkinen palvelu

Joillakin tulkkia tarvitsevilla henkilöillä on lakiin perustuva oikeus saada tarvitsemiaan tulkkauspalveluita. Esimerkiksi viittomakielen tulkkaustulkkauspalvelut järjestetään tarvittaessa. Tulkkauspalvelu on pyydettävä järjestämään jo aikaa varatessa.

Toimi näin

Tulkin tilaa terveyskeskuksen työntekijä asiakkaan pyynnöstä.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveydenhuollossa on oikeus asioida ja saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Saamelaisilla on oikeus käyttää saamen kieltä saamelaisten kotiseutualueella. Pohjoismaiden kansalaiset voivat käyttää terveydenhuoltopalveluissa suomea, islantia, norjaa, ruotsia tai tanskaa. Tarvittaessa on huolehdittava siitä, että saamelaiset ja Pohjoismaiden kansalaiset saavat tarvitsemansa tulkkaus- ja käännösavun.

Maahanmuuttajilla on oikeus maksuttomiin käännös- ja tulkkauspalveluihin usein silloin, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

  • maahanmuuttaja ei osaa suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi
  • on kyse sellaisten asioiden hoitamisesta, jotka ovat tulleet vireille viranomaisen aloitteesta.

Vammaisilla henkilöillä on lakiin perustuva oikeus saada tarvitsemiaan tulkkauspalveluita, esimerkiksi viittomakielen tulkkausta. Oikeutta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun haetaan kirjallisesti Kelasta. Tulkki tilataan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Vammaiset henkilöt voivat saada tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Tulkkauspalveluun oikeutettu voi käyttää palvelua myös ulkomaanmatkalla, jos matka liittyy hänen tavanomaiseen elämäänsä, opiskeluunsa tai työssä käymiseensä.

Palvelusta vastaa

Inarin kunta
Tekstistä vastaa: Inarin kunta
Päivitetty: 13.1.2023