suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Tukiperhetoiminta

 • Palvelu
 • Porvoo
 • Julkinen palvelu

Tukiperhetoiminnan tavoite on lisätä perheen voimavaroja ja tuoda tukea perheen arkeen. Tukiperhe mahdollistaa lapselle turvallisia aikuisia turvallisissa olosuhteissa. Samalla vanhempi saa hengähdystauon arjessa.

Tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena.

Tukiperhettä voi tarvita, jos taustalla on

 • vaikeudet lasten kasvatusasioissa
 • vaikeudet perheen ihmissuhteissa
 • vanhempien ero tai yksinhuoltajuus
 • vanhempien psyykkinen, fyysinen väsymys
 • elämäntilanteen muutokset.

Tukiperhe voi auttaa lapsen omien vanhempien jaksamista, jos lähipiiristä ei löydy riittävää tukea arjessa jaksamiseen. Tavoitteena on tukea perhettä niin, että he jatkossa selviytyvät omin voimavaroin.

Tukiperheessä lapset tarvitsevat aikuisten aikaa, syliä ja huolenpitoa. Tukiperheiltä odotetaankin yhdessäoloa ja tavallisen arjen jakamista tukilasten kanssa. Parhaimmillaan toiminta antaa lapselle myönteisiä onnistumisen kokemuksia, joista jää tärkeitä muistoja.

Useimmat tukiperheissä käyvistä lapsista ovat leikki- ja ala-asteikäisiä. Lapset käyvät tukiperheessä esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Sopimuksen mukaan lapsi voi olla perheessä myös lyhyempiä tai pitempiä aikoja.

Tukiperheeksi voi ryhtyä tavallinen perhe, jolla on

 • oma elämäntilanne ja ihmissuhteet kunnossa
 • aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille
 • valmiutta vastata lapsen tarpeisiin ja hyväksyä erilaisuutta
 • myönteinen elämänasenne
 • yhteistyötaitoja.

Tukiperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, koska tukea tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä ja erilaisista perheistä. Myös yksin asuva voi toimia tukiperheenä.

Toimi näin

Tukiperhetoiminnasta laaditaan kirjallinen tukiperhesopimus yhdessä lapsen oman perheen, tukiperheen ja lapsiperhepalvelujen työntekijän kanssa. Sopimuksessa määritetään toiminnan tavoite, kesto, tuen tarve sekä yhteistyökäytännöt. Tukiperheitä sitoo vaitiolovelvollisuus, ja heille maksetaan korvaus lapsen hoidosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Tukihenkilö tapaa lasta yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä parin tunnin ajan viikon tai kahden viikon välein. Tukiperhetoiminnassa lapsi viettää tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilölle tai -perheelle maksetaan työstä kulukorvaus ja palkkio. Työhön saa koulutusta. Tukihenkilöiden ja -perheiden vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn päättymisen jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021