suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tukipalvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Varsinaisen kotihoidon lisäksi Selänteen alueen kunnissa on tarjolla erilaisia tukipalveluja, kuten ateriapalveluja, turvapalveluja ja vaatehuoltopalveluja sekä muita kotona asumista tukevia palveluja, kuten omaishoidontukea, muisti- ja seniorineuvolatoimintaa, perhehoitoa, päivätoimintaa ja vuorohoitoa, joista tarkempia kuntakohtaisia tietoja saa palveluohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon tilapäinen tukipalveluseteli on tarkoitettu vähävaraisille ikäihmisille, joiden toimintakyky ja terveydentila estävät kotona tehtävien arjen askareiden hoitamisen. Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia harkinnanvaraisia tukipalveluja, joista

sovitaan erikseen seteliä myönnettäessä.

Tulorajat sosiaalihuoltolainmukaisissa tukipalveluissa sekä harkinnanvaraisessa palvelusetelissä

  • 1 henkilön talous, bruttotulot 1.200 € / kk (tuloina ei oteta huomioon rintamalisää) varallisuusrajana yhden henkilön taloudessa; tilisäästöt 3.000 e / talous
  • 2 henkilön talous, bruttotulot 1.800 €/kk (tuloina ei oteta huomioon rintamalisää), varallisuusrajana kahden henkilön taloudessa; tilisäästöt 6.000 e / talous.

Siivouspalvelusetelin arvo on 12 € ja sitä voidaan myöntää korkeintaan 2 seteliä/kuukausi.

Harkinnan varaista palveluseteliä voidaan käyttää ikäihmisille kodinhoidollisiin ulkotöihin,

jolla tarkoitetaan: - lumitöitä, joka kohdistuu kulkuväylään pihalle, piha-aluetta ja kulkureittiä asuntoon - puiden pilkkomista ja varastointia - nurmikon leikkuuta piha-alueella Palveluseteli voidaan myöntää Pyhäjärvisille ikäihmisille säännölliseen tai tilapäiseen tarpeeseen,

joiden toimintakyky on rajoittunut eivätkä tulorajat ylity. Arvion tekee kotihoidon työntekijä

tai palveluohjaus. Tilapäinen tarve voi olla esimerkiksi sairaalasta kotiutumiseen liittyvänä.

Tulorajat ovat samat kuin siivouspalvelusetelissä.

Harkinnanvaraisen palvelusetelin arvo on 12 € ja sitä voidaan myöntää korkeintaan 3 seteliä/kuukausi säännölliseen tarpeeseen. Tilapäinen palvelusetelien myöntämismäärä on tarveharkintaan perustuva. Palvelunsaaja maksaa palveluntuottajan määräämän hinnan ja

palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluntuottajan mahdollisesti laskuttamia matkakustannuksia ei korvata palvelusetelillä. Palveluseteli myönnetään määräajaksi.

Palvelun toteuttaa

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Palvelusta vastaa

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Tekstistä vastaa: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Päivitetty: 13.7.2021