suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Tuki taimikon varhaishoitoon

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tuki taimikon varhaishoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Taimikon varhaishoito tarkoittaa taimikon perkausta ja harvennusta sekä taimikon yllä kasvavan verhopuuston poistoa ja harvennusta. Hae tukea kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa sen jälkeen, kun hakemus on saapunut perille Metsäkeskukseen. Ilmoita työn v ...

Toimi näin

Hae tukea taimikon varhaishoitoon Metsäkeskukselta. Hakemuksen on oltava perillä Metsäkeskuksessa ennen töiden aloitusta. Metsäkeskus tekee hakemukseen rahoituspäätöksen. Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei tarvitse odottaa ennen töiden aloittamista.

Suosittelemme, että täytät hakemuksen Metsään.fi-palvelussa.

Voit myös tulostaa lomakkeen Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimittaa sen Metsäkeskukseen. Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se paperisena Lahden toimistoon.

Lähettäjän vastuulla on se, että hakemus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Toimenpiteen valmistumisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä. Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen samalla tavalla kuin rahoitushakemus. Lähettäjän vastuulla on se, että toteutusilmoitus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Metsäkeskus myöntää lopullisen tuen toteutusilmoituksen perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea taimikon varhaishoitoon voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tuen saaja on yksityinen maanomistaja
 • Hakemuksessa haetaan kerralla tukea vähintään 1 hehtaarille (hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita).
 • Yksittäisen kuvion koko on vähintään 0,5 hehtaaria.
 • Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen on vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä.
 • Poistuma on vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta, pohjoisessa Suomessa vähintään 2 000 runkoa hehtaarilta. Kaikki kannot lasketaan mukaan poistumaan, jos kasvamaan jätetty puusto on käsitelty metsäalan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
 • Työn jälkeinen tiheys on enintään 5 000 runkoa hehtaarilla.
 • Jos taimikko on aukkoinen tai epätasainen, tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kymmenen prosenttia kuvion pinta-alasta.

Et voi saada tukea, jos samalla kohteella on tuettu Kemera-rahoituksella

 • metsänuudistamista tai nuoren metsän hoitoa viimeisen 10 vuoden sisällä tai
 • taimikon varhaishoitoa viimeisen seitsemän vuoden sisällä.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Palvelun toteuttaa

Suomen metsäkeskus

Palvelusta vastaa

Suomen metsäkeskus
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 15.12.2022