suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Tuki taimikon varhaishoitoon

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tuki taimikon varhaishoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Taimikon varhaishoito tarkoittaa taimikon perkausta ja harvennusta sekä taimikon yllä kasvavan verhopuuston poistoa ja harvennusta. Hae tukea kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Ilmoita työn valmistumisesta Metsäkeskukseen toteutusilmoituksella.

Rahoitusta myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Taimikon varhaishoidon tuki on 160 euroa hehtaarilta.

Tuki taimikon varhaishoitoon on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

Toimi näin

Hae tukea taimikon varhaishoitoon Metsäkeskukselta. Hakemuksen on oltava perillä Metsäkeskuksessa ennen töiden aloitusta. Metsäkeskus tekee hakemukseen rahoituspäätöksen. Taimikon varhaishoidon voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei tarvitse odottaa.

Suosittelemme, että täytät hakemuksen Metsään.fi-palvelussa.

Voit myös tulostaa lomakkeen Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimittaa sen Metsäkeskukseen. Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se paperisena Lahden toimistoon.

Lähettäjän vastuulla on se, että hakemus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Toimenpiteen valmistumisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä. Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen samalla tavalla kuin rahoitushakemus. Lähettäjän vastuulla on se, että toteutusilmoitus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Metsäkeskus myöntää lopullisen tuen toteutusilmoituksen perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea taimikon varhaishoitoon voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tuen saaja on yksityinen maanomistaja
 • Hakemuksessa haetaan kerralla tukea vähintään 1 hehtaarille (hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita).
 • Yksittäisen kuvion koko on vähintään 0,5 hehtaaria.
 • Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen on vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä.
 • Poistuma on vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta, pohjoisessa Suomessa vähintään 2 000 runkoa hehtaarilta. Kaikki kannot lasketaan mukaan poistumaan, jos kasvamaan jätetty puusto on käsitelty metsäalan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
 • Työn jälkeinen tiheys on enintään 5 000 runkoa hehtaarilla.
 • Jos taimikko on aukkoinen tai epätasainen, tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kymmenen prosenttia kuvion pinta-alasta.

Et voi saada tukea, jos samalla kohteella on tuettu Kemera-rahoituksella

 • metsänuudistamista tai nuoren metsän hoitoa viimeisen 10 vuoden sisällä tai
 • taimikon varhaishoitoa viimeisen seitsemän vuoden sisällä.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 21.10.2021