suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Tuki nuoren metsän hoitoon

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tuki nuoren metsän hoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Nuoren metsän hoito tarkoittaa varttuneen taimikon hoitoa tai nuoren metsän kunnostusta. Lisäksi tukea voidaan myöntää työn yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen. Pienpuu on pienirunkoista puuta, joka hyödynnetään pääasiassa energiantuotannossa.

Tukea on haettava kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Työn valmistumisesta on tehtävä toteutusilmoitus.

Rahoitusta myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa hehtaarilta. Jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta, on tuki 430 euroa hehtaarilta ennen 1.6.2022 saapuneisiin rahoitushakemuksiin ja 450 euroa hehtaarilta 1.6.2022 lähtien saapuneisiin rahoitushakemuksiin.

Tuki nuoren metsän hoitoon on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

Toimi näin

Hae tukea nuoren metsän hoitoon toimittamalla hakemus Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta. Metsäkeskus tekee hakemukseen rahoituspäätöksen. Työt voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei tarvitse odottaa.

Suosittelemme, että täytät hakemuksen Metsään.fi-palvelussa.

Voit myös tulostaa lomakkeen Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimittaa sen Metsäkeskukseen. Toimita hakemus turvasähköpostilla tai Metsäkeskuksen Lahden toimistoon. Lähettäjän vastuulla on se, että hakemus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Tee toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen

Tee töiden valmistumisesta toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä.

Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen samalla tavalla kuin rahoitushakemus. Lähettäjän vastuulla on se, että toteutusilmoitus saapuu perille Metsäkeskukseen.

Metsäkeskus myöntää lopullisen tuen toteutusilmoituksen perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea voidaan myöntää, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tuen saaja on yksityinen maanomistaja.
 • Hakemuksessa on kerralla haettava tukea vähintään 2 hehtaarille. Hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita.
 • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha.
 • Kasvatuskelpoisen puuston pituus työn jälkeen yli 3 metriä.
 • Kasvatuskelpoisen puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen työn aloittamista ja työn jälkeen on enintään 16 cm rinnan korkeudelta mitattuna. Kasvatuskelpoisella puustolla tarkoitetaan pääpuulajina kasvatettavaa puustoa.
 • Ennen 1.6.2022 saapuneet rahoitushakemukset: Poistuma on vähintään 1500 runkoa/ha, pohjoisessa Suomessa vähintään 1000 runkoa/ha. Poistumaan lasketaan mukaan kannot, joiden läpimitta on vähintään 2 cm.
 • 1.6.2022 lähtien saapuneet rahoitushakemukset: Poistuma on vähintään 1000 runkoa/ha, pohjoisessa Suomessa vähintään 800 runkoa/ha. Poistumaan lasketaan mukaan kannot, joiden läpimitta on vähintään 3 cm.
 • Poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta.
 • Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria kohden. Sallittu enimmäisrunkoluku pienenee puuston pituuden kasvaessa. Jos kohde on aukkoinen tai epätasainen, tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kymmenen prosenttia kuvion pinta-alasta.

Hoitotyö on toteutettava metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti. Hoitokohteelle ei saa jäädä välitöntä hoidon tarvetta. Metsäkeskus on laatinut runkolukutaulukoita, joista voit tarkistaa hyvän ammattikäytännön mukaiset raja-arvot. Katso taulukoista, kuinka monta runkoa saa olla hehtaarilla tehdyn työn jälkeen.

Jos haet tukea myös pienpuun keruuseen, on pienpuuta kerättävä kuviokohtaisesti

 • eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 kiintokuutiometriä hehtaari
 • pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiometriä/hehtaari.

Kerätyn pienpuun määrän tulee perustua puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) mukaiseen mittausasiakirjaan.

Et voi saada tukea, jos samalla kohteella on tuettu Kemera-tuella metsänuudistamista tai nuoren metsän hoitoa 10 vuoden sisällä tai taimikon varhaishoitoa seitsemän vuoden sisällä.

Tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 12.5.2022