suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Tuki metsäteihin

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tuki metsätien rakentamiseen ja perusparannukseen on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön, lukuun ottamatta kelirikkoajan rajoituksia.

Metsätien rakentamista ja perusparannusta tuetaan vain usean tilanomistajan yhteishankkeena. Yhteismetsän yksinään hallinnoima tie luokitellaan yhteishankkeeksi. Metsätalouden kuljetusten osuuden on oltava uusilla teillä vähintään puolet ja perusparannuksessa vähintään 30 prosenttia tien käytöstä.

Hae tukea kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Rahoitusta myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot. Kustannuksiin voi sisältyä suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksia.

Metsätien perusparannuksen tuki on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 50 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 60 prosenttia kokonaiskustannuksista. Uuden tien rakentamisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Tuki metsätien tekemiseen ja -perusparannukseen on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

Toimi näin

Hae tukea metsätien tekemiseen tai metsätien perusparannukseen toimittamalla hakemus ja toteuttamissuunnitelma Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta. Työt saa aloittaa vasta, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen.

Tulosta lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää lomakkeen Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Töiden toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Näet määräajan rahoituspäätöksestä.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeelle myönnetyn tuen määrästä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tiekunnan tulee olla perustettu.
 • Uuden tien osalta hankkeen vähimmäispituus on 500 metriä.
 • Kunnostetun tien päällysrakenteen tulee olla perusparannushankkeilla vähintään 3,6 metriä leveä.
 • Uuden tien päällysrakenteen tulee olla vähintään 4,0 metriä leveä.

Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt tulee kilpailuttaa. Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan.

Tiehankkeilla tiekunta muodostaa hankintayksikön. Tämä on huomioitava sekä suunnittelu- että toteutustöiden kilpailutuksessa.

Tuen myöntäminen edellyttää, että Metsäkeskus on hyväksynyt toteuttamissuunnitelman. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Suunnitelmaan tulee sisältyä

 • rahoitushakemus
 • metsätiesuunnitelma
 • kartta, johon on merkitty muun muassa tielinjaus, rummut, kohtaus- ja kääntöpaikat sekä maa-aineskerrokset
 • osakastila- ja omistajaluettelo
 • ympäristöselvitys
 • kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin sekä muihin kustannuksiin
 • tiloittainen selvitys kustannusten työmääristä
 • toteutussopimus
 • tietoimitusten ja tiekunnan kokousten pöytäkirjat
 • kohtaamis- ja kääntymispaikkojen mitoitukset
 • maastotutkimuspöytäkirja tai muu vastaava dokumentti.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea metsätien rakentamis- tai perusparannushankkeeseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta 185/2020

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 25.2.2021