suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)

Tuetun työllistymisen palvelut

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tuetun työllistymisen palvelut tuottavat lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa työttömille työnhakijoille ja avotyötoimintaa osana asiakkaan psykososiaalista kuntoutusta.

Asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet pohjautuvat Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksessa (TYP) laadittuun aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. Sinulla tulee siis olla asiakkuus TYP:ssa. Avotyötä ohjaa asiakkaan kuntoutussuunnitelma.

Työtoiminnan avulla työ- ja toimintakykysi, elämänhallintasi sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuutesi paranevat. Saat tukea erilaisissa elämäntilanteissasi ja ohjaamme sinut tarvittaessa muihin palveluihin. Teemme moniammatillista yhteistyötä esim. mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa.

Tuetun työllistymisen palveluihin kuuluvat työpaja Parkki, työpaja Joutseno, Toimari ja Eksoten keskitetyn palkkatukityöllistämisen tiimi:

  • Parkin työpajalla järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja avotyötoimintaa. Parkissa toimii puupaja, käsityöpaja, logistiikkapaja, kierrätys, kierrätyskorjaamo, mediapaja, puutarharyhmä, kahvio, kierrätysmyymälä ja siivous.
  • Joutsenon työpajalla järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja avotyötoimintaa. Joutsenon työpajalla toimii puupaja, metallipaja, iskuryhmä, remonttiryhmä ja käsityöpaja.
  • Toimari toimintakeskuksissa järjestetään ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Toimintapäivien sisältö koostuu mm. työnhakuvalmennuksesta, koulutukseen liittyvistä asioista, tietotekniikkataitojen harjoittelemisesta, yksilövalmennuksesta, arjenhallinnasta, työhönvalmennuksesta ja vertaistuesta.
  • Kuntouttava työtoiminnan kieliryhmiä järjestetään maahanmuuttajataustaisille työttömille työnhakijoille. Ryhmissä opiskellaan suomea keskittyen arjen eri tilanteissa tarvittavaan kieleen.
  • Eksote tarjoaa määräaikaisia palkkatukityösuhteita pitkään työttömänä olleille työttömille henkilöille. Palkkatukipaikkoja on mm. hoivapalveluissa, palveluasumisessa, vammaispalveluissa ja teknisissä palveluissa. Työtehtävät ovat avustavia ja työsuhteet määräaikaisia.

Toimi näin

Kysy TYP-vastuuvirkailijaltasi mahdollisuudesta päästä lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan Tuetun työllistymisen palveluihin.

Kysy TE-hallinnon vastuuvirkailijaltasi mahdollisuudesta päästä palkkatuettuun työhön.

Kysy avotyöhön ohjautumisesta Eksoten psykososiaalisen kuntoutuksen vastuuhenkilöltäsi.

Kenelle ja millä ehdoin

Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) asiakkaana sinulla on mahdollisuus osallistua lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan. Sovi työtoiminnan aloittamisesta yhdessä vastuuvirkailijoittesi kanssa.

Palkkatuettuihin tehtäviin työllistetään Etelä-Karjalan alueella asuvia työttömiä työnhakijoita, joilla on oikeus palkkatukeen ja jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet vähintään 300 päivää työmarkkinatukea.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEtelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)
Palvelusta vastaaEtelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)
Alue Imatra, Imatra, Lappeenranta, Lappeenranta, Lemi, Lemi, Luumäki, Luumäki, Parikkala, Parikkala, Rautjärvi, Rautjärvi, Ruokolahti, Ruokolahti, Savitaipale, Savitaipale, Taipalsaari, Taipalsaari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)
Päivitetty: 21.1.2022