suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvontamittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua. Tarkat rakennemittaukset, kuten esimerkiksi sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Nämä mitat ovat yleensä ulkoseinämittoja.

Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennuslupa on myönnetty, rakennusalue raivattu ja pintamaa kuorittu.

Ellei rakentaja saa itse määritettyä rakennuksen alustavaa sijaintia linjapukkien rakentamista varten, rakennusten sijainti voidaan merkitä ensin alustavasti puupaaluilla. Linjapukeille merkitään nauloilla rakennuksen seinälinjat.

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua asiakas tilaa kaupunkimittausyksiköltä rakennuksen sijaintikatselmuksen.

Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.

Katselmus tallennetaan kaupungin rakennuslupajärjestelmään kyseiselle luvalle.

Toimi näin

Tutustu ennen merkinnän tilaamista linjapukkien rakentamisohjeeseen (Ohjeita rakennuspaikan merkinnän tilaajalle)

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Rakennuslupamaksuun sisältyy yksi merkintäkäynti yhtä rakennusta kohti.

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 5.1.2021