suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Toimintaterapian palvelut

 • Palvelu
 • 3 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Toimintaterapia tukee lasten ja aikuisten kuntoutumista.

Lapset

Tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehitystasoa ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista kotona, päiväkodissa ja koulussa sekä harrastuksissa.

Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on tavallisesti vaikeuksia mm.

 • kädentaidoissa (hienomotoriikka)
 • silmän ja käden yhteistyössä (visuomotoriikka)
 • näönvaraisessa hahmottamisessa (visuaalinen hahmottaminen)
 • omatoimisuus ja / tai leikkitaidoissa
 • keskittymisessä ja / tai oman toiminnan ohjauksen taidoissa
 • yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa toimintaterapiaa.

Lapsen arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti suunnittelee yhteistyössä lapsen vanhempien ja verkoston kanssa tukitoimia lapsen toimintaympäristöön ja arvioi mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta.

Toimintaterapeutti antaa vanhemmille, päivähoitoon ja kouluun ohjausta sekä neuvontaa lapsen kehityksen tukemiseksi, sekä tarvittaessa suunnittelee ja järjestää toimintaterapeuttisen kuntoutuksen lapselle (yksilöterapia / ryhmäterapia). Toimintaterapeutti tekee myös konsultaatiotyötä ja osallistuu erilaisiin kehittämistyöryhmiin oman asiantuntijuutensa näkökulmasta.

Aikuiset

Toimintaterapeutille ohjautuvat aikuisasiakkaat ovat usein reuma-, käsikirurgisia ja aivoverenkiertohäiriöasiakkaita. Terapian tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden tukeminen arkipäivän elämässä.

Aikuisten toimintaterapiaan sisältyy asiakkaan tarpeen mukaan:

 • toimintakyvyn arviointi testein sekä havainnoiden
 • arvioinnin tuloksiin perustuva ohjaus arjessa selviytymisen edistämiseksi. Tarvittaessa tehdään terapiasuositus kuntoutustyöryhmän käsiteltäväksi.
 • apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarpeen arviointi
 • käden toiminnallisuuden arviointi ja edistäminen
 • lepo- ja sormilastojen valmistus, huolto ja korjaus

Aikuiset ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja puheterapeutin lähetteellä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella kuntoutustyöryhmän kautta.

Toimi näin

Aikuisasiakkaat ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja puheterapeutin lähetteellä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella kuntoutustyöryhmän kautta. Tarvittaessa asiakkaat voivat varata itselleen yhden ohjauksellisen ajan ilman lääkärin lähetettä (esim. reumaa sairastavan henkilön apuvälinearvio).

Lapsen toimintaterapia-arviointiin ohjaudutaan lääkärin, neuvola- ja kouluterveydenhoitajan, perheneuvolan, koulupsykologin, puhe- ja fysioterapeutin, erityisopettajan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan lähetteellä. Vanhemmat voivat varata lapselleen ilman lähetettä kertaluontoisen ohjauskäynnin koskien lapsen yksittäisten taitojen tukemista (esim. kynäotteen kypsyminen). Ohjauskäynnin tarkoituksena on arvioida lapsen taitoa ja antaa vinkkejä kotiin sekä päivähoitoon / kouluun kyseisen taidon harjoittelemiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 15.1.2021