suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulunkaaren kuntayhtymä

Toimintaterapian palvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä. Toimintaterapiassa pyritään löytämään asiakkaan vahvuuksia ja selviytymistä tukevia taitoja ja valmiuksia sekä harjaannuttamaan tukea tarvitsevia osa-alueita.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten arviointiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä terapiaan. Toimintaterapian tavoitteena on varhaisen tuen käynnistäminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen. Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut lasta hoitavat tahot, kuten päivähoito / koulu, terveydenhoitaja ja muut erityistyöntekijät (esim. puheterapeutti, psykologi). Lasten toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on suunnattu asiakkaille, joilla on todettu aivoverenkiertohäiriö/-halvaus tai muu pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Useimmiten toimintaterapiaan ohjautuneilla asiakkailla ilmenee sairaudesta aiheutuneita muutoksia esimerkiksi näönvaraisessa hahmottamisessa, näkökentässä, kehon toisen puolen huomioimisessa, muistissa, oman toiminnan ohjaamisessa ja keskittymisessä tai yläraajan liikkeissä ja tunnossa. Tarvittaessa toimintaterapeutti arvioi pienapuvälineiden tarvetta ja ohjaa niiden käytössä. Yli 18-vuotiaiden lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettava toimintaterapia on maksullista.

Toimi näin

Toimintaterapiaan ohjaudutaan lastenneuvolan, perheneuvolan, kouluterveydenhoitajan/-lääkärin tai muun terveydenhuollon erityistyöntekijän lähetteellä.

Toimintaterapeutin vastaanotot ovat terveysasemilla.

Toimintaterapeutti Ii ja Simo p. 050 568 9474

Toimintaterapeutti Pudasjärvi p. 08 5875 6635

Palveluesimies p. 050 309 3196

Kenelle ja millä ehdoin

Aikuisten toimintaterapiapalveluihin tarvitaan lääkärin lähete joko terveysasemalta tai erikoissairaanhoidosta.

Palvelu on maksuton.

Alle 18-vuotiaiden toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia. Aikuisten arviointi- ja ohjauskäynnit ovat maksuttomia, mutta lääkinnällisen kuntoutuksena toteutettu sarjaterapia maksullista.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulunkaaren kuntayhtymä
Palvelusta vastaaOulunkaaren kuntayhtymä
Alue Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulunkaaren kuntayhtymä
Päivitetty: 13.1.2020