suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Toimintaterapian palvelut

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

LAPSET JA NUORET

Toimintaterapiaa tarjotaan pääasiassa alle kouluikäisille lapsille. Lapsen lähipiirin aikuisten kanssa sovitaan yhteisistä tavoitteista ja keinoista lapsen kehityksen tukemiseksi.

Toimintaterapia arvioi ja ohjaa kokonaiskehollisen toiminnan, leikin ja oppimisvalmiuksien kehitystä. Tavoitteena on varhaisen tuen käynnistyminen. Ohjauksella ja terapialla pyritään antamaan lapselle onnistumisen kokemuksia leikinomaisissa tilanteissa. Toimintaterapialla pyritään toiminnan jäsentymiseen ja oppimisvalmiuksien saavuttamiseen.

Toimintaterapeutti ohjaa arkitilanteiden ja lähiympäristön kuntouttavien mahdollisuuksien käyttöön.

Toimintaterapiaa saavien lasten ongelmat liittyvät pääsääntöisesti lieviin kehitys- ja oppimishäiriöihin, esimerkiksi liikunnallinen kömpelyys

  • silmä-käsi-yhteistyön kypsymättömyys
  • näköön pohjautuvat hahmottamisen vaikeudet
  • vaikeudet yhteisleikeissä

TYÖIKÄISET JA IKÄÄNTYNEET

Toimintaterapiaa on kohdistettu työikäisille ja ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta, harjoitusta tai apuvälineitä arkielämän toimintoihin, esimerkiksi itsestä huolehtimiseen, kodinhoitoon, asiointiin ja ympäristössä liikkumiseen. Toimintaterapeutti valmistaa tarvittaessa yksilöllisiä käden tukia tai lastoja.

Toimi näin

Tarvitset toimintaterapiaan lääkärin lähetteen terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidosta. Voit saada toimintaterapeutin yksittäisen arviointikäynnin (vastaanotolla tai kotikäyntinä) terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Toimintaterapia on maksutonta alle 18-vuotiaille, toimintaterapian apuvälinepalvelut ovat maksuttomia kaikenikäisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 10.12.2019