suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kittilän kunta

Toimintaterapian palvelut

  • Palvelu
  • Kittilä
  • Julkinen palvelu

Toimintaterapian päämääränä on hyvä elämänlaatu, jota tukee osallistuminen mielekkäisiin toimintoihin. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija silloinkin kun vammautuminen, sairastuminen tai elämäntilanteen muutos muuttaa rutiineja. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Kunta vastaa asukkaidensa lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista.

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Valittu toiminta on merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista, jolloin motivaatio toimia pysyy yllä. Toimintaterapeutin tehtävänä on tukea asiakkaan osallistumista asiakkaalle tärkeisiin toimintoihin. Toimintaterapian alussa keskeistä on tavoitteiden asettaminen, perustuen taitojen ja valmiuksien arviointiin. Taitojen harjoittelun ohella toimintaterapeutti ohjaa asiakkaan lähiympäristöä arjen omatoimisuuden tukemisessa.

Toimi näin

Toimintaterapeutille ohjaudutaan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähettämänä. Kun olet saanut lähetteen, voit itse sopia toimintaterapian ajankohdan toimintaterapeutin kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimintaterapeutille ohjaudutaan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähettämänä (esim. lapset neuvolan kautta). Kittilän kunta tarjoaa toimintaterapiapalveluja kaiken ikäisille. Toimintaterapiakäynnit toteutuvat Kittilän terveyskeskuksessa (2. krs) ja asiakkaan omassa arjessa.

Palvelu on maksullinen.

Käyntimaksu on 10,50€/kerta. Terapia on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKittilän kunta
Palvelusta vastaaKittilän kunta
Alue Kittilä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kittilän kunta
Päivitetty: 18.9.2020