suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Toimintaterapia

 • Palvelu
 • 4 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Toimintaterapia tarvitsevilla lapsilla on usein vaikeuksia selviytyä iänmukaisesti jostain arjen toiminnasta. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi

 • kädentaidoissa
 • kokonaismotoriikassa
 • näönvaraisessa hahmotuksessa
 • itsestä huolehtimisessa (esim. pukeminen, ruokailu)
 • leikkitaidoissa
 • tarkkaavuuden suuntaamisessa ja toiminnanohjauksessa
 • aistitiedon käsittelyssä

Lasten toimintaterapia voi koostua toimintakyvyn arvioinnista, lapsen ja lähipiirin ohjauksesta ja neuvonnasta sekä kuntouttavista terapiajaksoista.

Toimintaterapiaa tarvitsevilla aikuisilla ja ikääntyneillä on usein jokin toimintaa haittaava sairaus tai vamma. Työkyky on alentunut tai arjessa selviytyminen on vaikeutunut. Yleisimpiä toimintakykyä heikentäviä sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, kipuoireyhtymät, MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS sekä reuma. Toimintakyky on voinut heiketä myös tilapäisesti esimerkiksi kirurgisten toimenpiteiden seurauksena. Arjesta selviytymistä voivat haitata myös ympäristölliset esteet (esim. liikkumista rajoittavat asiat kotona ja työpaikalla).

Toimintaterapian työmuotoja ovat

 • toimintakykyarviot
 • työkykyarviot
 • apuvälineiden hankinta
 • kodin muutostöiden arvioinnit

Aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se voi toteutua myös asiakkaan kotona tai arviona työpaikalla.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palvelusta vastaaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio
Alue Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Päivitetty: 16.11.2020