suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Toimintaterapia

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Toimintaterapiaa tarjotaan lapsille ja kouluikäisille, aikuisille, ryhmille ja terveyskeskussairaalan sekä päiväsairaalan asiakkaille.

Lasten ja kouluikäisten toimintaterapiassa keskitytään tukemaan kasvua ja kehitystä. Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja voimavaroja. Lasten ja kouluikäisten toimintaterapia on keskitetty Torikulman toimipisteeseen.

Aikuisten toimintaterapiassa tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapiaan ohjautuu asiakkaita, joiden arjessa pärjääminen on heikentynyt sairastumisen tai vammautumisen vuoksi. Toimintaterapiaan tullaan pääsääntöisesti hoitavan lääkärin lähetteellä, mutta toimintaterapia- tai apuvälinetarpeen arviointiin voi tulla ilman lähetettäkin esim. fysio- tai puheterapeutin, hoitajan, omaisen tai potilaan itsensä aloitteesta. Pääasiallinen asiakasryhmä on neurologiset asiakkaat. Toimintaterapia-arvioinnit ja -terapia toteutetaan joko vastaanotolla tai asiakkaan kotona ja/tai hänen muussa arkiympäristössään. Toimintaterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muun tukiverkoston kanssa.

Toimintaterapeutti arvioi pienapuvälineiden tarvetta ja opastaa niiden käyttöä sekä osallistuu asunnonmuutostyön suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan. Apuvälineasioissa otetaan yhteyttä suoraan toimintaterapeuttiin.

Terveyskeskussairaalassa toimintaterapia painottuu päivittäisten toimintojen arviointiin ja harjoitteluun. Yhteistyö omaisten ja henkilökunnan kanssa on tärkeää. Toimintaterapian harjoituksilla ja mahdollisilla lisätoimilla tuetaan potilaiden selviytymistä sairaalassa, jatkohoitopaikassa tai kotona.

Toimi näin

Lasten toimintaterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete joko terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi, fysioterapeutti) tai erityislastentarhanopettajalta. Aikuisten toimintaterapiaan ohjaudutaan pääsääntöisesti lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana, mutta asiakas/omainen voi myös itse ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin ajan varaamiseksi esim. apuvälineasioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lasten toimintaterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete joko terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi, fysioterapeutti) tai erityislastentarhanopettajalta. Aikuisten toimintaterapiaan tullaan pääsääntöisesti hoitavan lääkärin lähetteellä, mutta toimintaterapia- tai apuvälinetarpeen arviointiin voi tulla ilman lähetettäkin esim. fysio- tai puheterapeutin, hoitajan, omaisen tai potilaan itsensä aloitteesta.

Yli 18-vuotiaiden toimintaterapiakäynti maksaa 11,50 €/kerta. Terveyskeskussairaalassa ja päiväsairaalassa toimintaterapia sisältyy hoitopäivämaksuun.

Lasten ja veteraanien toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia. Apuväline- tai asunnonmuutostyökäynti sekä lepolastojen valmistus- tai korjauskäynti ovat maksuttomia.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

palse.fi

Terapiajakson toteuttamiseksi voidaan myöntää palveluseteli toimintaterapeutin arvion perusteella, kuntoutustyöryhmän lääkärin päätöksellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Hankasalmi, Jyväskylä, Uurainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020