suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Toimintaterapia aikuisille

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Ihmisen toimintakyky voi heikentyä esim. kehitysviivästymän, vammautumisen, sairauden tai iän myötä. Toimintaterapiassa etsitään yhdessä ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Toimintaterapiaa on sekä lapsille ja nuorille että työikäisille ja ikääntyneille.

Toimintaterapiasta voi olla apua, kun lapsella on

vaikeuksia selvitä ikänsä mukaisesti arkipäivän toiminnoista, kuten ruokailussa, pukeutumisessa tai käden taidoissa, arkuutta tai kömpelyyttä liikkumisessa,

oppimisvaikeuksia, keskittymättömyyttä tai vähäiset leikkitaidot tai ongelmia kaverisuhteissa. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Arvioinnin perusteella toimintaterapeutti laatii yhdessä vanhempien kanssa mahdollisen jatkosuunnitelman.

Aikuisten toimintaterapiaan voi hakeutua omasta tai läheisen aloitteesta. Usein toimintaterapiaan ohjaudutaan myös vammaispalvelun, kotihoidon tai muun terveydenhuollon henkilöstön lähetteestä. Toimintaterapia on asiakkaille maksutonta.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Toimintakyky voi heikentyä esim. vammautumisen, sairauden tai ikääntymisen myötä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelut on tarkoitettu vantaalaisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 1.12.2021