suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Toiminnantarkastajan määrääminen yhteisöön

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu
 • Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen on valittava yhtiölle toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Toiminnantarkastaja on kuitenkin valittava aina, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat sitä vaativat varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 • Osuuskunta

Osuuskunnassa on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa ja säännöissä ei määrätä toisin.

Jos osuuskunnassa on tilintarkastaja, osuuskunnan kokous voi päättää toiminnantarkastajan valinnasta, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos toiminnantarkastajia on valittava useita, säännöissä voi määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä.

 • Yhdistys

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja.

 • Asumisoikeusyhdistys

Asumisoikeusyhdistyksessä on oltava yhdistyksen kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhdistyksessä ei ole tilintarkastajaa ja säännöissä ei määrätä toisin.

Toiminnantarkastaja on kuitenkin valittava, jos asumisoikeusyhdistyksessä ei ole tilintarkastajaa ja vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii sitä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tai kokouksessa, jossa asia on kokouskutsun mukaisesti käsiteltävä. Jos yhdistyksessä on tilintarkastaja, yhdistyksen kokous voi päättää valita toiminnantarkastajan siten kuin 24 §:ssä säädetään.

Jos asumisoikeusyhdistyksessä on tilintarkastaja, yhdistyksen kokous voi päättää valita toiminnantarkastajan siten kuin asumisoikeusyhdistyksessä annetun lain 24 §:ssä säädetään.

Mikäli toiminnantarkastajaa ei ole valittu lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti, aluehallintovirasto (AVI) voi määrätä toiminnantarkastajan. Määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Toimi näin

Toimita vapaamuotoinen hakemus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella yhteisön kotipaikka sijaitsee. Liitä hakemukseen:

 • yhteisön alle kolme kuukautta vanha rekisteriote
 • jäljennös voimassaolevasta yhtiöjärjestyksestä tai voimassaolevista säännöistä
 • selvitys hakijan osakkuudesta tai jäsenyydestä yhteisössä (esimerkiksi osake- tai jäsenluettelo)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot, mikäli ne eivät ilmene rekisteriotteesta
 • jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa toiminnantarkastajan valitsemista on vaadittu
 • jäljennös kokouskutsusta, mikäli toiminnantarkastajan valitsemista on vaadittu yhteisön ylimääräisessä kokouksessa
 • ehdotus toiminnantarkastajaksi, ja ehdotetun toiminnantarkastajan kirjallinen suostumus tehtävään
 • selvitys ehdotetun toiminnantarkastajan kelpoisuudesta ja riippumattomuudesta tehtävään
 • hakijan yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Asunto-osakeyhtiö

Toiminnantarkastaja on valittava aina, jos asunto-osakeyhtiöllä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Jos kyseessä on ylimääräinen yhtiökokous, asia on mainittava kokouskutsussa.

 • Osuuskunta

Jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa edellytyksenä toiminnantarkastajan määräämiselle on, että vähintään yksi neljäsosa osuuskunnan jäsenten koko äänimäärästä tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista jäsenten äänimäärästä, vaativat toiminnantarkastajan määräämistä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä.

 • Yhdistys

Toiminnantarkastajaa ei ole valittu yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 • Asumisoikeusyhdistys

Toiminnantarkastaja asumisoikeusyhdistykseen on valittava, jos yhdistyksessä ei ole tilintarkastajaa ja vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa ko-ouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii sitä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tai kokouksessa, jossa asia on kokouskutsun mukaisesti käsiteltävä.

Toiminnantarkastajan määräämistä koskeva hakemus on toimitettava kuukauden kuluessa yhteisön kokouksesta.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Kuukauden kuluessa siitä, kun toiminnantarkastajan määräämistä on käsitelty yhtiökokouksessa.

Käsittelyaika

1 - 3 kuukautta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020