suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Toimi näin

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään ympäristöhallinnon verkkosivuilta (www.ymparisto.f) saatavilla lomakkeilla.

Ilmoitus toimitetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueelle.

Ympäristönsuojelutarkastaja käsittelee ilmoituksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymä taksa.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmenee hyväksytystä ilmoituksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä varmistetaan, että toiminnassa noudatetaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 1.6.2020