suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kunta

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Asfalttiasemat, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat sekä polttoaineteholtaan 1-50 megawatin energiantuotantolaitokset eivät tarvitse toimintaansa ympäristölupaa, mikäli toiminta on niitä koskevan asetuksen mukaista. Tällöin uudesta toiminnasta tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoituksen tarkistamisen jälkeen. Ilmoittajalle annetaan tieto rekisteröinnistä. Vanhojen toimintojen, joilla on jo ympäristölupa, rekisteröinti tapahtuu ympäristölupamääräysten tarkistamisen yhteydessä tai viimeistään annetun määräajan jälkeen. Rekisteröinti-ilmoitus tulee jättää 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Lisätietoja ympäristötarkastajalta ja ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Toimi näin

Asiakirjojen palautus ja yhteydenotot ympäristönsuojeluun sähköpostitse: ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kunta
Palvelusta vastaaLiedon kunta
Alue Lieto
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liedon kunta
Päivitetty: 30.11.2021