suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virtain kaupunki

Toimenpidelupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Virrat
  • Julkinen palvelu

Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi seuraaviin hankkeisiin: Jätevesijärjestelmä, maalämpöjärjestelmä, suurehko laituri (yli 30 m²), suurehko avoterassi, rakennettuun ympäristöön liittyvä kiinteä aita, rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen, kattomuodon muuttaminen, rakennuksen ulkoverhouksen rakennusaineen muuttaminen, katemateriaalin muuttaminen.

Toimi näin

Hae toimenpidelupaa sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Toimenpidelupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Toimenpidelupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät.


Määräaika

Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista.

Käsittelyaika

Lupamenettely eli aika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen toimenpidelupapäätökseen on ruuhka-aikana (kevät-kesä) noin 1-2 kuukautta. Lupahakemuksen puutteellisuus pidentää käsittelyaikaa. Mikäli naapurien kuuleminen jätetään rakennusvalvonnan tehtäväksi, luvan käsittelyaika pitenee 2-3 viikkoa.

Voimassaoloaika

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta.

Palvelun toteuttaa

Virtain kaupunki

Palvelusta vastaa

Virtain kaupunki
Tekstistä vastaa: Virtain kaupunki
Päivitetty: 3.1.2023