suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Toimenpidelupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Heinolassa toimenpideluvan tarvitsee mm:

  • eristämättömät talousrakennukset 10-20 m² (asemakaava-alueella)
  • julkisivumuutokset
  • pihamaanjärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)
  • mainoslaitteet
  • kostean tilan saneeraus
  • maalämpökaivon poraaminen ja keruuputkiston rakentaminen
  • jätevesijärjestelmän rakentaminen/uudistaminen

Toimi näin

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella.

Rakennushankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.

Toimenpidelupaa haetaan Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö. Lupahakemuksen vireilletulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen taikka sen sijainti tai kaavan sisältö eivät ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvontataksan mukainen maksu.


Käsittelyaika

Luvan käsittelyaika on noin 4 viikkoa.

Voimassaoloaika

Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta lainvoimaisuuspäivästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 7.12.2021