suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tietosuoja

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Näin ollen tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä.

Tie­to­suo­jal­la tar­koi­te­taan hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mis­ta lain­vas­tai­sel­ta, oh­jei­den vas­tai­sel­ta tai hen­ki­löä va­hin­goit­ta­val­ta käy­töl­tä ja kä­sit­te­le­mi­sel­tä.

Toimi näin

Yh­tey­de­no­tot pyy­de­tään te­ke­mään en­si­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­tit­se. Pu­he­li­mit­se ta­pah­tu­vis­sa yh­tey­de­no­tois­sa toi­vo­taan soit­to­pyyn­nön jät­tä­mis­tä tie­to­suo­ja­vas­taa­van pu­he­lin­vas­taa­jaan, mi­kä­li hän­tä ei ta­voi­te­ta. Yh­tey­de­not­to­pyyn­nöis­sä on hy­vä ylei­sel­lä ta­sol­la ku­va­ta, min­kä­lai­sis­ta asiois­ta ha­lu­taan neu­vo­ja ja opas­tus­ta. Mi­tään yk­si­tyis­koh­tai­sia luot­ta­muk­sel­li­sia tie­to­ja ei tu­le vies­tei­hin si­säl­lyt­tää.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Hyrynsalmi, Kajaani, Kajaani, Kuhmo, Kuhmo, Paltamo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Ristijärvi, Sotkamo, Sotkamo, Suomussalmi, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 24.9.2020